Duch Święty Archiwum

9 lip 2017

Wyznanie wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest wyznaniem wiary, ponieważ Piotr, który złożył takie wyznanie (Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego), został nazwany błogosławionym (Mt 16,16–17.). Pobudza Ducha, bo nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
23 cze 2017

Oświecenie Ducha Świętego

Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu. (Kalikst i
16 maj 2017

Szukać Jego miłosierdzia

Nasi sławni przewodnicy i nauczyciele, wraz z Duchem Świętym, który w nich mieszka, mądrze nauczają, aby przed wszelkim innym dziełem i rozważaniem modlić się w Panu i z ufnością szukać Jego miłosierdzia. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) „Rozmowy
12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
25 kwi 2017

Stać się światłem

Gdy umysł jednak zbliża się do ognia Boskości i do Ducha Świętego, odtąd całkowicie zostaje ogarnięty przez światło Boga. Sam staje się światłem i zapala się w płomieniu Najświętszego Ducha, oraz roztapia się pod wpływem Bożych pojęć. Odtąd niemożliwe jest, by
23 kwi 2017

Pouczenie Ducha Świętego

Kiedy zatem przyjdzie na kogoś łaska Ducha Świętego, nie ukazuje mu tego, co zazwyczaj można zobaczyć, ani też rzeczy tego świata, dostrzegalnych zmysłami. Objawia natomiast to, czego on nigdy nie widział ani sobie nie wyobrażał. Umysł tego człowieka zostaje wtedy pouczony
22 kwi 2017

Zachwycenie w Bogu

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
21 kwi 2017

Duchowy wzrok

Grzegorz powiedział: „Proszę cię, powiedz mi, co twój umysł widzi swymi duchowymi oczyma w chwili, gdy zachwycony jest w Bogu? I czy może on wówczas wznosić modlitwę razem z sercem?” Święty Maksym odpowiedział: „Nie jest w stanie. Kiedy bowiem przez modlitwę łaska
31 mar 2017

Jesteśmy domem Boga

Słyszysz, bracie, słowa Apostoła: Ciała nasze są świątynią Ducha Świętego, który w nas jest (1 Kor 6,19), a nadto: Jesteśmy domem Boga (Hbr 3,6). Tak też mówi Bóg: Zamieszkam i będę chodził w nich, i będę ich Bogiem (2
20 lut 2017

Poznanie Boga

Wiara to poznanie Boga, ujawnienie się chrztu, oczyszczające obmycie, zadatek Ducha Świętego, rozradowanie się w Jezusie i wesele duszy. (Grzegorz z Synaju) Dar i modlitwa – nowa seria komentarzy liturgicznych
5 lut 2017

Dobry kamień

Wszystko bowiem dokonuje się w sercu i wyraża według Ducha. Kto tego nie osiągnął, ale ma inne cnoty, może być jakby dobrym kamieniem do budowy świątyni Bożej. Nie jest jednak świątynią Ducha, ani jej wielkim kapłanem. (Grzegorz z Synaju) Obżarstwo pokusą
4 lut 2017

Wolne serce

Jeśli serce jest wolne od wszelkich myśli i działa w nim Duch Święty, staje się ono prawdziwą świątynią, jeszcze w tym życiu. (Grzegorz z Synaju) Listy Barsanufiusza i Jana [cz.5] Doskonała cierpliwość
27 sty 2017

Aby umysł pozostał w sercu

Zdarza się, że umysł modli się i pozostaje w sercu, myśl jednak wtedy błąka się i jest zajęta innymi sprawami. Nie poddaje się ona nikomu, oprócz tych, którzy są doskonali w Duchu Świętym i osiągnęli wewnętrzny pokój w Jezusie Chrystusie.
23 sty 2017

Opanowanie umysłu

Zrozum, że nikt sam nie może opanować swego umysłu, jeżeli nie obejmie go Duch Święty. (Grzegorz z Synaju) Po co medytujemy? Kolejny odcinek z serii „Reguła dla Ciebie”
22 sty 2017

Modlitwa ustami i umysłem

Jedni też uczą, by modlić się ustami, inni zaś umysłem. Uważam, że należy czynić jedno i drugie. Niekiedy bowiem umysł jest zmęczony i niezdolny do zanoszenia wezwań, innym razem zaś w takim stanie znajdują się usta. Dlatego też należy praktykować oba
14 sty 2017

Oddychać życiem Bożym

Kto zaś posiadł Ducha Świętego oraz przez Niego został oczyszczony i ogrzany, ten oddycha życiem Bożym. Przemawia, myśli i żyje według słów Pana: Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca mego będzie mówił przez was (Mt 10,20). Kto natomiast ma
5 sty 2017

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj
1 sty 2017

Działanie Ducha Świętego

Działanie Ducha Świętego, jakie sakramentalnie otrzymaliśmy w chrzcie, przejawia się i rozwija na dwa sposoby. Po pierwsze: przez spełnianie przykazań. Przez to bowiem, jak mówi święty Marek Eremita, po wielu trudach i długim czasie objawia się dar (działania Ducha Świętego). Im
5 paź 2016

Ruch umysłu ku Bogu

Modlitwę określa się jako nieustanny ruch umysłu ku Bogu. Jej dziełem jest skierowanie duszy ku sprawom Bożym. Cel zaś – to przylgnięcie myśli do Boga, by stać się z Nim jednym duchem, jak określa to i mówi Apostoł (zob. 1
29 wrz 2016

Dostąpić łaski płynącej z modlitwy

Szatan sugeruje także, że pora jest późna, a modlitwa długa. Chce przez to wprowadzić pośpiech i zniechęcenie, i pozbawić nas skutków modlitwy. Przeciwstaw się jednak temu odważnie. Wtedy tym wolniej recytuj psalmy, aby przez rozważanie kolejnych wersetów dostąpić łaski płynącej z
27 wrz 2016

Marna jakość modlitwy

Jeśli jednak nie pojawiają się owoce działania Ducha Świętego, to marna jest jakość modlitwy, a jeśli marna jakość to długotrwały śpiew staje się wówczas zbędny. Mimo trudu ciała, większości nie przyniesie on pożytku. (Niketas Stetatos) Wznowienie płyty „Kompleta.
26 wrz 2016

Jakość modlitwy

Gdzie widoczne są owoce działania Ducha Świętego, tam można mówić o jakości modlitwy. A gdzie jest jakość modlitwy przy śpiewie psalmów, tam jej długie trwanie staje się bardzo pożyteczne. (Niketas Stetatos) Poznaj historię modlitwy Jezusowej – audiobook już jest
20 wrz 2016

Zjednoczyć się ze Słowem

Czysta i duchowa modlitwa potrafi jednoczyć ze Słowem tego, kto nieprzerwanie się modli wspomagany przez Ducha Świętego i jego dusza zostaje obmyta łzami żalu, przepojona słodyczą skruchy oraz oświecona światłem Ducha. (Niketas Stetatos) Abba Mojżesz, niekłamany grzesznik – przeczytaj
17 wrz 2016

Trzymajmy się drogi przykazań Bożych

Dlatego proszę was, bracia w Chrystusie, my także stanowczo trzymajmy się drogi przykazań Bożych, a nasze oblicza nie zapłoną wstydem. Każdemu, kto puka z uporem, otwiera On drzwi swojego Królestwa, a proszącemu daje Ducha prawego i świętego. Jest też niemożliwe, aby
9 wrz 2016

Działanie Ducha Świętego

Kto żąda działania Ducha Świętego, zanim wypełnił przykazania, podobny jest do niewolnika na targu, który w chwili, gdy się go nabywa, domaga się, by spisano poświadczenie zarówno jego kupna, jak i wolności. (Symeon Nowy Teolog) wprowadzenie do modlitwy Jezusowej –