Choroba jest doświadczeniem od Boga i służy temu, aby za wszystko dziękować Stwórcy. Czyż Hiob nie był prawdziwym przyjacielem Boga? A ile zniósł, błogosławiąc i wielbiąc Stwórcę? W rezultacie jego cierpliwość doprowadziła go do nieporównywalnej chwały. Również ty, jeśli potrafisz trochę