Duch zobojętnienia także lekceważy znaczenie wiedzy, tłumacząc, że jest ona dostępna wielu innym lub uważając, że nie prowadzi do doskonałości. (Diadoch z Fotyki) A TY za kogo uważasz Jezusa? – o wewnętrznym nauczycielu – zobacz