Ci, którzy twierdzą, że osiągnięcie doskonałości jest niemożliwe, wyrządzają duszy największą szkodę i to w trojaki sposób. Po pierwsze, zdają się wątpić w Pisma natchnione przez Boga. Po drugie, nie starają się osiągnąć najwyższego, doskonałego celu chrześcijaństwa.