Jeżeli ktoś utrzymuje, że w umyśle mieszkają razem Duch Święty i diabeł, ponieważ jednocześnie miewamy dobre i złe myśli, niech wie, że dzieje się tak dlatego, że jeszcze nie skosztowaliśmy i nie zobaczyliśmy, jak dobry jest Pan. (Diadoch z Fotyki) zobacz najnowszą książkę „Klasztor