Lepiej jest każde dobro czynić z myślą o dobrach przyszłych (św. Marek Eremita)