diabeł Archiwum

30 paź 2016

Czuwajcie!

Mówi też Apostoł Piotr: Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć (1 P 5,8), i dalsze słowa. Także Apostoł Paweł wyraźnie pisze o strzeżeniu serca w Liście do Efezjan: Nie toczymy walki przeciw krwi
19 paź 2016

Podstępy diabła

Jeśli więc taki człowiek wiedzie życie samotne i całkowicie mu się oddaje, nie może uniknąć obłędu. A gdyby nawet nie popadł w chorobę, przez tę praktykę nie będzie mógł dojść do cnót i beznamiętności. Właśnie ten rodzaj uwagi zgubił tych,
24 mar 2016

Podszepty złego

Zwłaszcza na początku (gdy umysł nie zyskał doświadczenia w walce), gdy dusza rozkoszuje się jeszcze podszeptami diabła, znajduje w nich przyjemność i podąża za nimi. Trzeba je rozpoznać i natychmiast usuwać, skoro pojawią się i zaczną atakować. (Hezychiusz z Synaju)
21 mar 2016

Podstępne sztuczki

Gdy małe, a więc niewinne dziecko widzi sztukmistrza, cieszy się i w swej prostocie naśladuje go. Tak również nasza dusza, która jest prosta i dobra, gdyż taką ją stworzył jej dobry Władca, raduje się podstępnymi sztuczkami diabła, pozwala się zwieść
21 sty 2015

Dobre i złe myśli

Jeżeli ktoś utrzymuje, że w umyśle mieszkają razem Duch Święty i diabeł, ponieważ jednocześnie miewamy dobre i złe myśli, niech wie, że dzieje się tak dlatego, że jeszcze nie skosztowaliśmy i nie zobaczyliśmy, jak dobry jest Pan. (Diadoch z Fotyki) zobacz najnowszą książkę „Klasztor