Bez chmury nie spadnie deszcz, a bez czystego sumienia nie można podobać się Bogu. (św. Marek Eremita)