demony Archiwum

10 lip 2017

Oczyszczenie serca

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. (Św. Symeon z Tesalonik)
6 lip 2017

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa
10 gru 2016

Nieustanna pamięć o Bogu

Kiedy szatan, wraz z demonami, doprowadził człowieka do tego, że wskutek nieposłuszeństwa został wygnany z raju i odszedł od Boga, dniem i nocą może teraz wzburzać umysł każdego z ludzi: jednego silniej, drugiego słabiej, a innego bardzo mocno. Nie można się
5 gru 2016

Wyzbyć się rozkoszy życia

Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich rozkoszy życia. Gdy bowiem postępuje zgodnie z duchem, nie może spełnić pożądań ciała (zob. Ga 5,16). Odtąd taki człowiek przechadza się w twierdzy cnót, która pełni rolę strażników. Dlatego ataki demonów na
19 paź 2016

Podstępy diabła

Jeśli więc taki człowiek wiedzie życie samotne i całkowicie mu się oddaje, nie może uniknąć obłędu. A gdyby nawet nie popadł w chorobę, przez tę praktykę nie będzie mógł dojść do cnót i beznamiętności. Właśnie ten rodzaj uwagi zgubił tych,
30 wrz 2016

Siła pragnienia

Nie przedkładaj odpoczynku ciała nad pożytek duszy, myśląc, że odmawianie psalmów trwa długo i że pora jest późna. Zatrzymaj się w tym miejscu, w którym umysł został zniewolony. Jeśli zdarzy się to na końcu psalmu, znów zacznij go ochoczo od
15 wrz 2016

Troska o dobra przyszłe

Jesteśmy jednak mało zatroskani o dobra przyszłe, nawet nie żywimy wdzięczności za to, co już mamy. Stajemy się podobni do demonów, a prawdę mówiąc, nawet gorsi od nich. Jeśli zatem otrzymaliśmy więcej dobrodziejstw, zasługujemy na cięższą karę.
19 cze 2016

Podszepty złego

Jeśli zaś podszepty złego nie przenikną do naszego wnętrza, to nie złączą się, jak mówiliśmy, z myślami. To właśnie przez myśli demony mają zwyczaj rozmawiać z duszami i skrycie uczyć je zła. (Hezychiusz z Synaju)
16 cze 2016

Nierozważny sternik

Nierozważny sternik łatwo rozbije okręt w czasie sztormu, jeśli wypędzi marynarzy oraz wrzuci wiosła i żagle do morza, a sam śpi. Jeszcze łatwiej dusza zostanie pochłonięta przez demony, jeśli w czasie ataków szatana zaniedba czujności i wzywania
3 maj 2016

Dawca pokoju

Dusza, napełniona przez Jezusa dobrodziejstwami i słodyczą, z weselem i miłością wielbi swego Dobroczyńcę. Dziękuje Dawcy pokoju i wzywa Go z wielką radością. Swym umysłem widzi w swym wnętrzu Tego, który rozprasza złudne twory demonów. (Hezychiusz z Synaju)
15 kwi 2016

Pycha

Kiedy przestają się budzić namiętności, ponieważ zostały usunięte ich przyczyny albo też demony podstępnie się wycofały – wtedy przychodzi pycha. (Hezychiusz z Synaju) o trwaniu umysłem i ciałem na świętej modlitwie [cz.1] – przeczytaj
27 mar 2016

Uważny umysł

Jeśli zatem umysł jest uważny, trzeźwy i czujny oraz – poprzez odrzucanie pokus i wzywanie Pana Jezusa – odpiera ataki szatana od chwili ich pojawienia się, nie będą one miały żadnych następstw. Demon bowiem, który jest rozumny i bezcielesny, może zwieść
26 mar 2016

Droga grzechu

Najpierw pojawia się pokusa, potem przyjęcie jej, gdy nasze myśli łączą się z myślami złych demonów. Po trzecie, następuje przyzwolenie na to, co ma się dokonać między jednymi a drugimi myślami, które zamierzają popełnić zło. I w
15 mar 2016

Jedyna pomoc

W całym twym życiu nie znajdziesz większej pomocy poza Jezusem. On sam, jedyny Pan, jako Bóg, zna podstępy, zasadzki i przebiegłość demonów. (Hezychiusz z Synaju) wycisz się z chorałem gregoriańskim – zobacz zestawienie
7 mar 2016

Podstęp

Ponieważ demony są podstępne, udają, że zostali zwyciężeni, w rzeczywistości zaś spowodują upadek przez próżność. Gdy jednak będziesz wzywał Jezusa Chrystusa, nie przetrwają nawet chwili, aby się ostać i oszukiwać cię. (Hezychiusz z Synaju) pobierz przedpremierowy fragment książki „Dusza z ciała
6 mar 2016

Wyobrażenia

Umysł jednak o własnych siłach nie może zwyciężyć wyobrażeń pochodzących od demonów. Niech się na to nawet nie waży! (Hezychiusz z Synaju)
27 lut 2016

Pokora

Pokorę jest potrzebna, aby toczyć walkę przeciw wyniosłym demonom; przez pokorę serce otrzymuje pomoc Chrystusa, Bóg bowiem nienawidzi pysznych. (Hezychiusz z Synaju) o perle u św. Filoteusza z Synaju przeczytaj
17 lut 2016

Wyobrażenia

Rozum dostrzega również, jaką postać wyrzeźbiły demony i wzniosły niby posągi, usiłując omamić rozum wyobrażeniami. (Hezychiusz z Synaju) I odcinek rekolekcji wielkopostnych „Odkryć Boże miłosierdzie”
11 sty 2016

Czas modlitwy

Jeśli ktoś – oddany jakiemuś zajęciu – nie przerywa go nawet wówczas, gdy nastał czas modlitwy, oznacza to, że stał się igraszką demonów. Taki właśnie cel mają owi złodzieje, zagrabiając nam godziny, jedną po drugiej. (św. Jan Klimak) skorzystaj z zestawu
17 lis 2015

Demony

Święty starzec, Jerzy Arsilaites,  mówił mi: „Zauważyłem, że rankiem zazwyczaj atakują nas demony próżności i pożądania, w południe – zniechęcenia, smutku i złości, wieczorem zaś – podłe i natarczywe demony żołądka”. (św. Jan Klimak) o samotności według Guigo I kartuza –
25 wrz 2015

Modlić się o wyzwolenie z duchowej śmierci

Faraon błagał: Oby Bóg oddalił ode mnie tę śmierć i został wysłuchany. Podobnie demony, gdy prosiły Pana, by nie zostały wyrzucone w otchłań, nastąpiło to, czego żądały. O ileż bardziej zatem zostanie wysłuchany chrześcijanin, który modli się o wyzwolenie z duchowej
30 sie 2015

Z nami jest Bóg

Jeśli ktoś został pokonany po dzielnej walce, niech się nie zraża i nie poddaje. Powinien się podnieść i ponownie nabrać ufności, powtarzając słowa Izajasza, które kierował do złych demonów: Byliście silni, ale będziecie zwyciężeni. A jeśli się wzmocnicie, na nowo zostaniecie
14 kwi 2015

Zważać na każde słowo czy myśl

Nawet jedno niepotrzebne słowo czy próżna myśl mogą odwieść umysł od pamięci o Bogu, jeśli zmuszają do tego demony, a zmysły im ulegają. (O abba Filemonie) premiera najnowszej książki Ojca Leona „Radość ewangeliczna” na Targach Książki
31 mar 2015

Modlitwa a zatwardziałość serca

Pytanie: Kiedy się modlę albo odmawiam psalmy i z powodu zatwardziałości mego serca nie uświadamiam sobie, co znaczą wymawiane słowa, jaki mam z tego pożytek? Odpowiedź: Jeśli nawet ty sobie tego nie uświadamiasz, uświadamiają to sobie demony, które słyszą twą
31 sty 2015

Reumatyzm a demony

Pytanie: Gdy reumatyzm wykręca mi ręce i nogi, mam wrażenie, że zsyłają go na mnie demony. Powiedz mi więc, ojcze, jak to jest. I co mam czynić w mojej chorobie? Dręczę się bowiem tym, że nie mogę pościć i muszę