czysta modlitwa Archiwum

7 maj 2015

Acedia

Nie zanieczyszczaj swego umysłu, dopuszczając myśli pożądliwe i pełne gniewu, tak, byś nie stracił czystej modlitwy i nie wpadł w stan duchowej oschłości (acedii). (św. Maksym Wyznawca) mechanizmy acedii – jak działają złe duchy?
2 cze 2014

Odsuń myśli i wyobrażenia

Nie będziesz mógł modlić się w sposób czysty, jeśli wikłają cię sprawy materialne i niepokoją ustawiczne troski. Modlitwa bowiem polega na odsunięciu myśli i wyobrażeń. (Ewagriusz z Pontu)
10 maj 2014

Boży pokarm

Modlitwa jest wielkim umocnieniem dla duszy. Przez bardzo czyste modlitwy otrzymujemy od Boga wszystko, co jest nam pożyteczne i odpędzamy, co szkodliwe. Módl się psalmami rozumnie i z uwagą śpiewaj przed Panem owe duchowe hymny, abyś łatwiej
7 maj 2014

Czysta modlitwa

Szukaj Boga i przywołuj Go całym sercem, a znajdziesz Go. I nie puszczaj Boga, gdy już Go pochwyciłeś, by twoja dusza zjednoczyła się z Jego miłością. W swym życiu staraj się, by ofiarować Bogu czystą modlitwę i