czuwanie Archiwum

5 wrz 2016

Pan mnie przygarnął

Bracia i ojcowie! Dobrze jest głosić wszystkim miłosierdzie Boże i ukazywać bliźnim łaskawą miłość i niewysłowioną dobroć Stwórcy. Ja, jak wiecie, nie pościłem, nie spałem na ziemi ani nie czuwałem, ale uniżyłem się i – zgodnie ze słowami Bożego Dawida –
14 sie 2016

Trud czuwania

Oddal przyjemności, podejmując trud czuwania. Bądź wstrzemięźliwy w spożywaniu pokarmów i napojów oraz umartwiaj ciało, aby przez to lżejszą stała się walka duchowa. W ten sposób wyświadczysz dobro jedynie sobie samemu. (Filoteusz z Synaju)
4 gru 2015

Droga wyciszenia

Niektórzy spośród tych, którzy weszli na drogę wyciszenia, nieustannie mają przed sobą te słowa: Czuwajcie i módlcie się /Mt 26,41/. (św. Jan Klimak) Pałające serca – czytaj Nowy Testament z Johnem Mainem OSB
1 lis 2015

Czuwać

Wyciszonym jest ten, kto stwierdza: Ja śpię, lecz serce moje czuwa. (św. Jan Klimak) o czujności i modlitwie [cz.1] – przeczytaj
8 sie 2015

Usposobienie ciała

Umiarkowany post, czuwanie i psalmodia ze swej natury równoważą usposobienie ciała. (Talazjusz z Libii) ponad 400 stron pism duchowych za jedyne 15 zł – zobacz szczegóły
5 sie 2015

Osiągnąć czyste sumienie

Trudy ascezy, jak: post, czuwanie, cierpliwość i wielkoduszność, zapewniają czyste sumienie. (Talazjusz z Libii) poznaj osiem duchów zła – OBŻARSTWO
11 maj 2015

Próżna sława

Liczne uczynki ludzkie, dobre z natury, stają się złe ze względu na niewłaściwą intencję. Post, czuwanie, modlitwa i śpiew psalmów, jałmużna i gościnność, które są dobre z natury, przestają nimi być, jeśli zostały spełnione dla próżnej sławy. (św. Maksym Wyznawca) weź
17 wrz 2014

Czuwanie nad myślami

Wytrwale czuwaj nad swymi myślami, a nie utrudzisz się podczas pokus. Jeżeli jednak tego zaprzestaniesz, poniesiesz konsekwencje. (św. Marek Eremita)
9 sie 2014

Osiągnięcie wewnętrznego pokoju

Istnieją trzy rzeczy, które przyczyniają się do osiągnięcia wewnętrznego pokoju: czuwanie, rozmyślanie i modlitwa. Praktykując je, użyjcie pilności i wytrwałości, a dadzą one duszy siłę i stałość. (św. Jan Kasjan)
28 maj 2014

Czuwaj nad swoją pamięcią

Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem, umysł ze swej natury łatwo daje się zawładnąć przez pamięć. (Ewagriusz z Pontu)
13 maj 2014

Codziennie badaj swoje uczynki

Codziennie starannie badaj swe uczynki, a jeśli zauważysz, że podlegasz grzechom, szybko uciekaj się do pokuty. Nie chcę, byś pozostawał w grzechach z dnia na dzień. Jeśli zamierzałeś coś złego, czyń za to pokutę i wyrzuć to
9 maj 2014

Czuwanie i modlitwa

Nie miej, mój synu, żadnej chwili próżnej i pustej za dnia ani w nocy. Musisz czuwać, by łatwiej uniknąć grożącej pokusy. Jeśli bowiem twe serce niepokoją złe myśli i zmuszają do popełnienia niedozwolonych czynów, odpędź je od
22 kwi 2014

Niech Twoje serce czuwa

Przeto sprawiedliwy czy je, czy pije, czy cokolwiek innego robi, wszystko na chwałę Bożą czyni. W takim człowieku, nawet kiedy śpi, jego serce nie zasypia, jak mówi Pieśń nad Pieśniami: „Ja śpię, a serce moje czuwa”. (św. Bazyli