Nic nie jest trudne dla tego, kto wierzy i stara się poznać Boga. Jeśli więc naprawdę Go pragniesz i chcesz rozmyślać o Nim, rozważaj porządek wszechświata oraz Opatrzność, która kieruje wszystkim, co istniało i co istnieje. Pomyśl, że