W swojej hojności i dobroci Bóg stworzył człowieka wolnym i dał mu możność podobania się Mu, jeśli tylko on tego chce. Człowiek podoba się Bogu, kiedy nie ma w sobie zła. Jeśli ludzie chwalą dobre czyny oraz