cnoty Archiwum

28 lip 2017

Nieustannie się módlcie

Nieustannie się modli, kto z konieczną pracą łączy modlitwę, a z modlitwą pracę; bo i praktyka cnoty, i wierność przykazaniom liczą się za modlitwę. Tylko tak możemy uważać za możliwy do spełnienia nakaz: Nieustannie się módlcie (1 Tes 5,17), gdy
12 cze 2017

Łzami okupić grzechy

Inny ojciec mówi: „Kto chce okupić swe grzechy, łzami je okupuje, a kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Zapowiedź opracowania na temat modlitwy Jezusowej „Pałacem Chrystusa jest serce”
11 kwi 2017

Odnaleźć duchowe doznanie

Widzisz, że jeżeli ktoś pragnie oprzeć się grzechowi i pozyskać cnotę, a także nagrodę za walkę o nią, albo lepiej zadatek tej nagrody, konieczne jest, by odnalazł duchowe doznanie, jakie rodzi się z wprowadzenia umysłu do wewnątrz ciała i do
24 mar 2017

Wciąż rozmawiaj z Panem

Jak różnorodność potraw pobudza pragnienie do ich spożycia, tak też różne formy cnót rozbudzają działanie umysłu. Dlatego też, w myśli powtarzaj słowa modlitwy i wciąż rozmawiaj z Panem, nie ustawaj w wołaniu do Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Filokalia. Teksty o
22 mar 2017

Czystość obrazu

Dusza poznaje dzięki czystości obrazu, jako że wszelki obraz odnosi się do pierwowzoru. Zostaje natomiast poznana dzięki podobieństwu (zob. Rdz 1,26), jakie dają cnoty. Dzięki nim właśnie dusza zyskuje poznanie Boga i jest poznana przez Niego. (Teoleptos z Filadelfii) Medytacja
20 mar 2017

Hańba grzechu

Przede wszystkim jednak modlitwa, umacnia cnoty i wymazuje z duszy hańbę grzechu. (Teoleptos z Filadelfii) „W głąb misterium” – o ojcu Piotrze Rostworowskim
17 mar 2017

Matka dóbr

Jeśli w całym twym działaniu nierozdzielnie pozostajesz z matką dóbr, modlitwą, to ona nie odstąpi cię, dopóki nie ukaże ci ślubnej komnaty i nie wprowadzi do jej wnętrza, nie napełni chwałą i niewymowną radością. Usuwa ona bowiem
16 gru 2016

Odrzucenie grzechu

Uwaga oznacza odrzucenie grzechu i przyjęcie cnót. (Nicefor Pustelnik) Modlitwa u Ewagriusza z Pontu [cz.5] – przeczytaj
5 gru 2016

Wyzbyć się rozkoszy życia

Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich rozkoszy życia. Gdy bowiem postępuje zgodnie z duchem, nie może spełnić pożądań ciała (zob. Ga 5,16). Odtąd taki człowiek przechadza się w twierdzy cnót, która pełni rolę strażników. Dlatego ataki demonów na
22 lis 2016

Metoda

Święty Paweł Latryjski cały czas przebywał w górach i na pustkowiach, gdzie sąsiadował z dzikimi zwierzętami i dzielił z nimi pożywienie. Niekiedy schodził do laury (rodzaj klasztoru), uważając za słuszne odwiedzenie swoich braci. Zachęcał ich wówczas i nauczał, by nie
28 paź 2016

Strzeżenie serca

Nasi święci Ojcowie przyjęli do siebie słowa Pana: Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa i to właśnie czyni człowieka nieczystym (Mt 15,19–20), a nadto Jego wezwanie: Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna strona stała
2 wrz 2016

Wszyscy zmierzają do tego samego celu

Ludzką egzystencję wypełniają różne rodzaje wiedzy i umiejętności. Każdy zajmuje się określoną dziedziną i spełnia swą rolę. Ludzie żyją w ten sposób, że służą jedni drugim i pomagają sobie nawzajem, zaspokajając przez to wszelkie potrzeby. Podobnie jest w sprawach ducha. Ktoś
15 cze 2016

Fundament

Fundamentem domu są kamienie, zaś fundamentem i zwieńczeniem tej cnoty (straż umysłu) jest uwielbione i święte Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Hezychiusz z Synaju) Pouczenia ze Świętej Góry Athos – o walce duchowej – przeczytaj
12 maj 2016

Wyciszenie serca i rozumu

Wielki Dawid, doświadczony w sprawach duchowych, powiedział: Moc moją przy Tobie zachowam (Ps 59,10). Owa moc to wyciszenie serca i rozumu, które rodzi wszystkie cnoty. Jesteśmy w stanie tę moc w sobie zachować dzięki pomocy Pana, który daje nam przykazania. (Hezychiusz
7 maj 2016

Udział w świętym Imieniu Jezusa

Oddajmy się wzywaniu Jezusa Chrystusa naszego Pana i wołajmy płomiennym sercem, aż będziemy mieć udział w świętym Imieniu Jezusa. Częstotliwość przechodzi bowiem w przyzwyczajenie zarówno do cnoty jak i do wady – przyzwyczajenie natomiast staje się naturalną skłonnością. (Hezychiusz z Synaju) Listy
1 kwi 2016

Skupienie umysłu

Jeśli umysł całkowicie skupia się na własnej cnocie i czujności, a także zawsze pragnie cieszyć się dobrymi myślami, to nie dopuszcza, aby był okradany przez cielesne i próżne myśli, atakujące właśnie przez pięć zmysłów. Wiedząc, jak bardzo są one zwodnicze, poskramia je
2 paź 2015

Duch Święty zstąpi na ciebie

Duszy, która jest bezradna i pyta, jak będzie mogła zrodzić Chrystusa przez wielkie cnoty, powiedziano: Duch Święty zstąpi na ciebie. Gdzie zaś jest obecny Duch Święty, nie szukaj już porządku oraz prawa natury i zwyczaju. Święty i chwalebny Duch jest bowiem wszechmocny
26 sie 2015

Wzrastać wewnętrznie

Wielki jest człowiek, który wzrasta wewnętrznie i umacnia się w cnotach. Ale będąc wielki, zarazem boi się grzechu, jak słoń myszy. Lęka się, by innym głosząc naukę, sam nie został uznany za niezdatnego. (Jan z Karpatos) o nowej książce Ojca
22 lip 2015

Poznanie

Doskonały jest umysł, który obdarzony jest poznaniem. Dusza jest doskonała, jeśli umacniają ją cnoty. (Talazjusz z Libii) nowa książka Ojca Piotra Rostworowskiego „Miejsce łaski”
9 kwi 2015

Nie miej względu na ludzi

Jeśli więc pragniesz dojść do wszystkich cnót, nie miej względu na ludzi, oddal się od świata i żarliwie podążaj drogą świętych. Nie dbaj też o swój wygląd. Twoje odzienie niech będzie liche, szaty ubogie, zachowanie proste, mowa szczera. (O abba Filemonie)
20 gru 2014

Cnoty są strażnikami czystości

Św. Paweł powiedział: „Gdy bowiem postępuje według ducha, nie może spełnić pożądań ciała”. Odtąd taki człowiek przechadza się w twierdzy cnót, które są strażnikami u bram miasta czystości. (Diadoch z Fotyki) część druga sentencji Ojców Pustyni – kliknij tutaj
26 lis 2014

Nie zapominać o Bożych dobrodziejstwach

Jeśli zatem ktoś zawsze ma to w swej myśli i nie zapomina o Bożych dobrodziejstwach, czuje się zmieszany i zmienia swe postępowanie: żarliwie podąża ku dobremu ćwiczeniu się w cnotach i ku wszelkiemu dziełu sprawiedliwości. Wciąż jest pełen ducha, zawsze gotowy czynić wolę
25 lis 2014

Wieść życie w czystości

Jeśli zatem całkowicie oddam się Jego służbie, wiodąc życie w czystości, jaką daje nawrócenie i w prawości praktykowanych cnót, to jakich wówczas dóbr i duchowych darów uczyni mnie godnym? (św. Marek Eremita) teksty o modlitwie serca – filokalia
17 lis 2014

Pamięć o łaskach przynagla do praktykowania cnót

Pamieć o łaskach przynagla do gorliwości, do odwzajemniania się Panu właściwym sposobem życia i postępowania oraz praktykowaniem wszelkiej cnoty według Jego woli. (św. Marek Eremita) o modlitwie – kliknij tutaj
7 lis 2014

Łaska udziela mocy

Kiedy deszcz spada na ziemię, nadaje roślinom jakość, właściwą ich naturze: słodkim – słodycz, gorzkim – gorycz. Podobnie łaska, która niezmiennie przenika serca wierzących, udziela im mocy, jakie są właściwe dla poszczególnych cnót. (św. Marek Eremita)