U początku każdej cnoty znajduje się Bóg, jak słońce u początku dnia. Gdy dokonałeś cnotliwego czynu, pomyśl o Tym, który powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić. (św. Marek Eremita)