cnota Archiwum

30 kwi 2016

Zachowanie uwagi

Jak zachowanie uwagi najlepiej oświeca przestrzeń myśli, tak też zaniedbanie czujności i słodkiego wzywania Jezusa w sposób naturalny wiedzie do całkowitego jej zaciemnienia. Dzieje się tak, jak powiedzieliśmy, w sposób naturalny, co zresztą zrozumiesz z własnego doświadczenia. Nie można bowiem nauczyć
29 sty 2015

Człowiek, który kocha cnotę

Człowiek, który kocha cnotę, przez pamięć o Bogu potrafi wciąż niszczyć to, co w jego sercu ziemskie. W ten sposób ogień dobrej pamięci powoli pochłania zło. Dusza zaś w większej chwale całkowicie powraca do naturalnego blasku. (Diadoch z Fotyki) osiem duchów zła…
13 sty 2015

Cisza stanowi piękną cnotę

Cisza zatem, zachowywana we właściwym czasie, stanowi piękną cnotę: nie jest niczym innym, jak matką bardzo mądrych myśli. (Diadoch z Fotyki) medytacja – droga do wyciszenia – skorzystaj
24 gru 2014

Wartość życia doczesnego

Duch zobojętnienia pomniejsza także wartość życia doczesnego, jakby nie dawało ono okazji do żadnego uczynku godnego cnoty. (Diadoch z Fotyki) jak modlić się nieustannie? – poznaj historię PIELGRZYMA
28 sie 2014

Bez Boga nic nie można uczynić

U początku każdej cnoty znajduje się Bóg, jak słońce u początku dnia. Gdy dokonałeś cnotliwego czynu, pomyśl o Tym, który powiedział: Beze Mnie nic nie możecie uczynić. (św. Marek Eremita)
21 cze 2014

Duchowa oliwa w naszych sercach

Gdybyśmy nie starali się o to, by rozwijały się w nas miłość, pokój, radość, prostota, pokora, ale także łagodność, otwartość i należyta wiara, cierpliwość i życzliwość, trudzilibyśmy się bez żadnego pożytku. Ze względu na te wartości podejmujemy
27 maj 2014

Módl się za innych

W modlitwie szukaj jedynie sprawiedliwości i królestwa, a więc cnoty i wiedzy, a wszystko inne będzie ci dodane. Dobrze jest modlić się nie tylko o własne oczyszczenie, lecz także za cały rodzaj ludzki, by w ten sposób
6 kwi 2014

Trudy dnia codziennego

Ludzie mądrzy zawsze powinni pamiętać, że jeśli w życiu tym podejmują małe i krótkotrwałe trudy, po śmierci doznają wielkich rozkoszy i wiecznego szczęścia. Kto więc zwalcza namiętności i chce być nagrodzony przez Boga, nawet jeśli upadnie, nie