cierpliwość Archiwum

12 maj 2017

Zachwyt nadprzyrodzonym światłem

Kiedy umysł człowieka zachwyca się nadprzyrodzonym światłem i jest oświecony blaskiem Bożego poznania, wtedy jego serce staje się pogodne i łagodne, i objawia owoce działania Ducha Świętego: radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, miłość, pokorę. Jego dusza zaś cieszy się niewymowną radością. (św.
22 gru 2016

Cierpliwość we wszystkim

Niby skarb,  uwaga zachowuje cierpliwość we wszystkim, co się zdarza. (Nicefor Pustelnik) 10 najciekawszych i najpopularniejszych produktów – zobacz na blogu wydawniczym
25 sty 2016

Skrucha

Proś ze skruchą, szukaj przez posłuszeństwo, pukaj z wielką cierpliwością. Kto bowiem w ten sposób prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu będzie otwarte. (św. Jan Klimak) oglądaj 1 odcinek z serii „JAK SIĘ MODLIĆ?” – zobacz
23 wrz 2015

Wyzwolić się spod panowania wroga

Nawet jeśli nie otrzymałeś łaski powściągliwości, wiedz jednak, że dzięki modlitwie i nadziei, Pan chce wysłuchać twej prośby. Skoro zatem znasz zamysł Pana, nie zrażaj się słabością twej ascezy. Staraj się natomiast usilnie, przez modlitwę i wdzięczną cierpliwość, wyzwolić spod panowania
5 sie 2015

Osiągnąć czyste sumienie

Trudy ascezy, jak: post, czuwanie, cierpliwość i wielkoduszność, zapewniają czyste sumienie. (Talazjusz z Libii) poznaj osiem duchów zła – OBŻARSTWO
2 sie 2015

Asceza

Asceza wymaga cierpliwości i wielkoduszności. Podejmując długotrwałe trudy, wyzbędziesz się pragnienia przyjemności. (Talazjusz z Libii) pobierz darmowy e-book „Codzienność wiary” Ojca Leona Knabita OSB
4 lut 2015

Choroba jest postem właściwym

Choroba jednak jest czymś więcej niż środkiem do opanowania ciała. Stanowi post właściwy i uważana jest za większą zasługę. Kto zatem cierpliwie ją znosi i dziękuje Bogu, jako nagrodę za swą cierpliwość otrzyma zbawienie. (Św. Barsanufiusz i Jan z Gazy)
7 paź 2014

Przetrwać duchowe zmagania

Kto pragnie przetrwać duchowe zmagania, winien starać się o cierpliwość, pokorę, czujność i wstrzemięźliwość. Jeśli zaś usiłuje tego dokonać bez tych czterech cnót, zatrwoży swe serce, a nie przetrwa. (św. Marek Eremita)
25 sie 2014

Rozwiązywanie trudnego problemu

Zawiłego problemu nie próbuj rozwiązać, z uporem stawiając na swoim, lecz przez to, co nakazuje prawo duchowe: cierpliwość, modlitwę i trwałą nadzieję. (św. Marek Eremita)
24 cze 2014

Duchowa rozkosz

Kto natomiast jest chrześcijaninem, ten w prawdzie i doskonałości, z wielką radością i duchową rozkoszą, bez trudu i z łatwością, w sposób jakby naturalny zabiega o wszystkie cnoty i nadprzyrodzone owoce Ducha: o miłość, pokój, cierpliwość, wiarę,
19 cze 2014

Umacniaj się przez wysiłek i czujność, cierpliwość, walkę duchową oraz trud ciała

Kto poświęca się modlitwie, winien umacniać się przez wszelki wysiłek i czujność, cierpliwość, walkę duchową oraz trud ciała. Dzięki temu nie ustanie w modlitwie, nie pozwoli na błąkanie się myśli, ani też nie podda się zbytnio senności,
29 mar 2014

Powściągliwość, roztropność, wytrwałość, cierpliwość

Powściągliwość, znoszenie przeciwności, roztropność, wytrwałość, cierpliwość i podobne cechy, stanowią wielką siłę i moc, przekazane nam przez Boga, abyśmy mogli opierać się chwilowym trudnościom, stawić im czoło i bronić się. Jeśli ćwiczymy te moce i mamy je