Niektórzy spośród tych, którzy weszli na drogę wyciszenia, nieustannie mają przed sobą te słowa: Cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić/Rz 8,18/. (św. Jan Klimak) nowa książka Johna Maina OSB „Pałające serca” –