ciało Archiwum

9 paź 2014

Wewnętrzne wyciszenie

Duch nie może się wyciszyć, pomijając sprawy ciała. Nie można też zburzyć muru dzielącego ducha i ciało bez wewnętrznego wyciszenia i modlitwy. (św. Marek Eremita)
30 mar 2014

Jak odzyskać spokój?

Wolny to ten, kto nie jest niewolnikiem przyjemności, ale kto przez mądrość i czystość potrafi panować nad ciałem. Także ten, kto pozostaje pełen wdzięczności i zadowala się dobrami danymi mu przez Boga, nawet jeśli są one skromne.