chrzest Archiwum

20 lut 2017

Poznanie Boga

Wiara to poznanie Boga, ujawnienie się chrztu, oczyszczające obmycie, zadatek Ducha Świętego, rozradowanie się w Jezusie i wesele duszy. (Grzegorz z Synaju) Dar i modlitwa – nowa seria komentarzy liturgicznych
18 sty 2015

Prawda w duszy

Od chwili, kiedy rodzimy się na nowo [w chrzcie], szatan znajduje się na zewnątrz, łaska natomiast jest w nas. Wynika stąd, że jak dawniej nad duszą panował grzech i błąd, tak po chrzcie panuje nad nią prawda. (Diadoch z Fotyki)