Wiara to umocnienie chrześcijaństwa, wyraz Bożego przebaczenia, łaska i mądrość Boża, albo lepiej – początek mądrości w nas samych. (Grzegorz z Synaju) Spotkać Boga, ale tak naprawdę…