Czymś wielkim jest dla mnie być nazwanym chrześcijaninem, jak mówi Pan przez Izajasza: To dla ciebie wiele, że jesteś nazwany mym sługą. (Jan z Karpatos) autorzy FILOKALII [cz.2] – św. Bazyli Wielki