Nie jest możliwe, by człowiek doświadczany przez pokusy, mógł przejść przez nie bez utrapień. Później jednak ci, którzy doznawali w swych sercach trudu i udręki, będą napełnieni wielką radością, słodkimi łzami i Bożymi myślami. (Jan z Karpatos) Poznaj osiem duchów