bojaźń Boża Archiwum

3 maj 2017

Wyjście poza swe wnętrze

Człowiek działający pod wpływem złego ducha, nie mając żadnych oporów ani nie odczuwając bojaźni Bożej, ciągle żyje w swych namiętnościach. W końcu wychodzi zupełnie poza swe wnętrze, idąc na zupełną zgubę. (św. Maksym Kausokalybos) Ponadczasowy Jan Kasjan i jego „Rozmowy z
25 sie 2015

Wysławiać Pana

Radość łączmy jednak z bojaźnią Bożą, jak napisano: Wysławiajcie Pana z drżeniem. Także niewiasty, które były wraz z Marią, oddaliły się od grobu [Pana] z bojaźnią i wielką radością. My również kiedyś wybiegniemy z grobu naszego umysłu z trwogą i
12 cze 2015

Bojaźń Boża

Jak wosk mięknie przy ogniu, tak nieczysta myśl przy bojaźni Bożej. (Talazjusz z Libii) był pewien starzec, PIJAK – posłuchaj o jego nawróceniu
21 sie 2014

Pamiętać o Bogu we wszystkim, co się czyni

Gdy siedzisz w celi i do twego serca zakradną się bezwstydne myśli, bacznie opieraj się złu, tak, by nie zapanowało nad tobą. Staraj się pamiętać o Bogu, który zawsze na ciebie patrzy. Myśli twego serca nie są bowiem przed Nim
4 maj 2014

Co jest właściwe dla chrześcijanina?

Oczyścić się we krwi Chrystusa z wszelkich brudów ciała i ducha, i wciąż dopełniać własnego uświęcenia, postępując w bojaźni Bożej i miłości Chrystusa, i nie mieć ani skazy, ani zmarszczki ani nic podobnego, ale być świętym i