Bóg Archiwum

22 sie 2014

Bóg jest celem wszelkiego dobra

Przede wszystkim wiemy, że Bóg jest początkiem, pośrednikiem i celem wszelkiego dobra. Nie można bowiem czynić dobra albo wierzyć inaczej, jak tylko w Chrystusie Jezusie i Duchu Świętym. (św. Marek Eremita)
24 maj 2014

Zarażaj dobrem

Co jest dobrego poza Bogiem? Pozostawmy Mu więc wszystko, co nas dotyczy, a naprawdę będzie nam dobrze. Kto bowiem jest dobry, obdarza dobrem także innych. (Ewagriusz z Pontu)
19 kwi 2014

Bóg – artysta wszechświata

Jeszcze inne okazje do modlitwy daje noc. Kiedy bacznym okiem spojrzysz na niebo i ogarniesz piękno gwiazd, skieruj modlitwę do Pana, wielkiego artysty wszechświata, i oddaj cześć Temu, który w swej mądrości to wszystko stworzył. Kiedy ujrzysz,
18 kwi 2014

Dziękuj Bogu

Gdy więc zasiadasz do stołu, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, złóż Dawcy dziękczynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na Tego, który dał ci dar przynoszący rozweselenia serca i ulgę w dolegliwościach. Minęła
5 kwi 2014

Jak otrzymać nagrodę od Boga?

Ci, którzy stają do zawodów w igrzyskach olimpijskich, nie zostaną nagrodzeni wieńcem, jeśli pokonają jednego, dwóch lub trzech przeciwników. Otrzymają go dopiero wówczas, gdy zwyciężą wszystkich. To samo dotyczy każdego człowieka, który pragnie otrzymać nagrodę od Boga.