Błogosławiony umysł, który, modląc się bez rozproszenia, doznaje coraz głębszego pragnienia Boga. Szczęśliwy jest umysł, który w czasie modlitwy stał się wolny od materii i ubogi. (Ewagriusz z Pontu)