Pytanie: Oświeć mnie, w jaki sposób powinno trudzić się moje serce, by nauczyło się rozeznawania. Odpowiedź: Trud serca polega na tym, by zawsze się modlić, nie dozwolić na błądzenie myśli albo kierowanie się własną wolą. Tak postępując, dojdziesz do rozeznania.