Każde dobro pochodzi od Boga i jest Jego zrządzeniem. Nie dociera ono jednak do ludzi, którzy są niewdzięczni, nierozumni oraz bezczynni. (św. Marek Eremita)