benedyktyni Archiwum

12 cze 2014

Z uwagą szukaj modlitwy

Nie unikaj ubóstwa i utrapień: one stanowią pokarm modlitwy, który nie ciąży. Jeśli z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do niej bowiem, bardziej niż co innego, prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. (Ewagriusz z Pontu)
3 cze 2014

Stałość w modlitwie

Nie sposób biec, będąc spętanym, a i rozum, gdy podlega namiętnościom, nie jest w stanie dojrzeć miejsca modlitwy duchowej. Pociąga go bowiem i ogarnia namiętna myśl, co sprawia, że nie może zachować stałości. (Ewagriusz z Pontu)
2 cze 2014

Odsuń myśli i wyobrażenia

Nie będziesz mógł modlić się w sposób czysty, jeśli wikłają cię sprawy materialne i niepokoją ustawiczne troski. Modlitwa bowiem polega na odsunięciu myśli i wyobrażeń. (Ewagriusz z Pontu)
1 cze 2014

Stań na straży swojego serca

Kiedy pragniesz się modlić, nie czyń niczego, co sprzeciwia się modlitwie, by Bóg mógł przybliżyć się do ciebie i iść razem z tobą. Stań na straży swojej, a więc podczas modlitwy strzeż od wyobrażeń swego umysłu, by
14 kwi 2014

Wszystko jest dla człowieka

Nic nie jest trudne dla tego, kto wierzy i stara się poznać Boga. Jeśli więc naprawdę Go pragniesz i chcesz rozmyślać o Nim, rozważaj porządek wszechświata oraz Opatrzność, która kieruje wszystkim, co istniało i co istnieje. Pomyśl, że
11 kwi 2014

Duchowe zaślepienie

Dla człowieka Pan stworzył niebo, ozdobione gwiazdami. Dla niego stworzył ziemię, aby mógł uprawiać ją dla samego siebie. Ci, którzy nie dostrzegają tego rodzaju Opatrzności Bożej, są duchowo nierozumni. (Pseudo-Antoni Egipski)
6 kwi 2014

Trudy dnia codziennego

Ludzie mądrzy zawsze powinni pamiętać, że jeśli w życiu tym podejmują małe i krótkotrwałe trudy, po śmierci doznają wielkich rozkoszy i wiecznego szczęścia. Kto więc zwalcza namiętności i chce być nagrodzony przez Boga, nawet jeśli upadnie, nie
2 kwi 2014

Gdyby nie było namiętności…

Jeśli chcesz, możesz być niewolnikiem namiętności. Jeżeli pragniesz, możesz być wolny i nie poddawać się im. Bóg bowiem stworzył cię wolnym. Kto więc pokona namiętności ciała, otrzyma wieniec nieskazitelności. Gdyby zaś nie było namiętności, nie byłoby też
1 kwi 2014

Dopóki żyjesz, nie ufaj sobie

Wdzięczność wobec Boga i szlachetne zachowanie wyrastają z życia ludzkiego, które podoba się Stwórcy. Owoce ziemi nie dojrzewają w ciągu jednej godziny: do tego potrzeba czasu, deszczu i troskliwości. Podobnie, rezultaty działania człowieka pojawiają się dzięki ascezie,