Wiedz, że święci aniołowie zachęcają nas do modlitwy i razem z nami stają do niej, radując się i modląc za nas. Jeżeli więc jesteśmy niedbali i dopuszczamy myśli przeciwne, gniewamy ich bardzo. Gdy bowiem oni tak usilnie