bazyli wielki Archiwum

4 maj 2014

Co jest właściwe dla chrześcijanina?

Oczyścić się we krwi Chrystusa z wszelkich brudów ciała i ducha, i wciąż dopełniać własnego uświęcenia, postępując w bojaźni Bożej i miłości Chrystusa, i nie mieć ani skazy, ani zmarszczki ani nic podobnego, ale być świętym i
3 maj 2014

Czy możliwe jest, by w każdej sytuacji ustrzec się rozproszenia? Jak to osiągnąć?

Odpowiedź: Można ustrzec się rozproszenia, jeśli wypełnimy słowa: Oczy me zawsze zwrócone na Pana, i: Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, bo On jest po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Jak można to osiągnąć: nie dając
2 maj 2014

Co należy czynić, by nie rozpraszać się na modlitwie?

Odpowiedź: Trzeba być przekonanym, że przed oczyma ma się samego Boga. Jeżeli bowiem ktoś patrzy na władcę albo na swego przełożonego, podczas rozmowy nie rozprasza wzroku. O ileż bardziej ten, kto modli się do Boga, cały umysł
1 maj 2014

W jaki sposób ktoś może jeść i pić na chwałę Bożą?

Odpowiedź: Czyni to wówczas, gdy wciąż pamięta o Dobroczyńcy i pozostaje w takim usposobieniu ducha, które przejawi się również w zachowaniu ciała. Nie spożywa zatem pokarmów machinalnie, lecz ze świadomością, że patrzy na człowieka Bóg. A posilając
24 kwi 2014

Unikaj rozproszenia

Z wielką czujnością winniśmy strzec naszego serca, nie tylko po to, by uniknąć rozproszenia myśli o Bogu czy też skalania pamięci o Jego cudach próżnymi wyobrażeniami. Także po to, aby zachować nieustanną i czystą pamięć, a dzięki
23 kwi 2014

Wdzięczność wobec Stwórcy

Nie bądźmy obcy i bez serca wobec Tego, który nas stworzył. Jeżeli nie poznaliśmy Go takim, jakim jest, na podstawie Jego dobroci, to chociażby tylko z tej przyczyny, że nas stworzył, winniśmy miłować Go ponad wszelką miarę.
18 kwi 2014

Dziękuj Bogu

Gdy więc zasiadasz do stołu, pomódl się. Gdy bierzesz do ręki chleb, złóż Dawcy dziękczynienie. Kiedy swe słabe siły fizyczne wzmacniasz winem, wspomnij na Tego, który dał ci dar przynoszący rozweselenia serca i ulgę w dolegliwościach. Minęła
17 kwi 2014

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie

Skoro Apostoł powiedział: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie”, czy zatem musimy modlić się bez przerwy i czy jest to wykonalne? Na to pytanie oczekujecie ode mnie odpowiedzi… Modlitwa stanowi prośbę o dobro