asceza Archiwum

24 lis 2016

Owoce

Brat zapytał abba Agatona: „Powiedz mi ojcze, co jest ważniejsze, asceza ciała czy wewnętrzna straż?” On odpowiedział: „Człowiek jest jak drzewo. Asceza fizyczna to liście, a straż umysłu to owoce. A ponieważ, jak napisano, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie
9 paź 2016

Odzyskać obraz Stworzyciela

Im bardziej dusza – poprzez oczyszczenie – przyjmuje jaśniejące promienie słońca sprawiedliwości, które odsłaniają i objawiają jej naturalne piękno, tym więcej też dokłada ona trudów ascezy, aby dojść do większego oczyszczenia. W ten sposób, będąc czystą, pragnie poznać chwałę otrzymanego daru,
8 paź 2016

Trudy ascezy

Gdy dusza jest całkowicie oczyszczona poprzez żarliwe podejmowanie nieustannych trudów ascezy, zostaje oświecona Bożym światłem. Powoli zaczyna też, w sposób naturalny, widzieć piękno, jakie Bóg jej dał od początku i wzrasta w miłości do swego Stwórcy. (Niketas Stetatos) Komentarz do Księgi
7 paź 2016

Mistyczna teologia Słowa

Należy wznosić się od ascezy czynnej do naturalnej kontemplacji stworzenia, od niej zaś ku mistycznej teologii Słowa, by w niej odpocząć od wszelkich form ascezy cielesnej. Wówczas bowiem jesteśmy wyżej, niż poniżenie ciała, otrzymujemy też jasne poznanie, jakie pochodzi z prawdziwego
16 sie 2016

Asceza cielesna

Nie odrzucajmy trudów ascezy cielesnej. Jak bowiem zboże wyrasta z ziemi, tak też z tego wysiłku powstaje duchowa radość i doświadczanie dóbr. (Filoteusz z Synaju) „Doskonałość mnicha w pismach Doroteusza z Gazy” – NOWOŚĆ
14 kwi 2016

Pobożność

Nie zajmuj się tylko ćwiczeniem ciała, lecz narzuć mu ascezę na tyle, na ile możesz, a cały twój umysł skieruj na rzeczy wewnętrzne. Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego (1 Tm 4,8).
8 kwi 2016

Wstrzemięźliwość

Inny spośród mędrców, znających sprawy Boże, powiedział: „Zaczątkiem owocu jest kwiat, zaczątkiem ascezy wstrzemięźliwość” (Ewagriusz, O ośmiu duchach zła 1). (Hezychiusz z Synaju) Targi Wydawców Katolickich trwają – odwiedź nasze stoisko nr 108
23 wrz 2015

Wyzwolić się spod panowania wroga

Nawet jeśli nie otrzymałeś łaski powściągliwości, wiedz jednak, że dzięki modlitwie i nadziei, Pan chce wysłuchać twej prośby. Skoro zatem znasz zamysł Pana, nie zrażaj się słabością twej ascezy. Staraj się natomiast usilnie, przez modlitwę i wdzięczną cierpliwość, wyzwolić spod panowania
5 sie 2015

Osiągnąć czyste sumienie

Trudy ascezy, jak: post, czuwanie, cierpliwość i wielkoduszność, zapewniają czyste sumienie. (Talazjusz z Libii) poznaj osiem duchów zła – OBŻARSTWO
4 sie 2015

Zachować miarę ascezy

Zachowaj zawsze tę samą miarę ascezy i nie odstępuj od przyjętego kanonu, chyba że z konieczności. (Talazjusz z Libii) jakie są przejawy acedii – duchowej depresji? – przeczytaj drugi odcinek
3 sie 2015

Wszystko czynić według miary i normy

Łatwo jest ćwiczyć się w trudach ascezy, jeśli wszystko wykonałeś uczyniłeś według miary i normy. (Talazjusz z Libii) jakie są przejawy acedii – duchowej depresji? – przeczytaj pierwszy odcinek
2 sie 2015

Asceza

Asceza wymaga cierpliwości i wielkoduszności. Podejmując długotrwałe trudy, wyzbędziesz się pragnienia przyjemności. (Talazjusz z Libii) pobierz darmowy e-book „Codzienność wiary” Ojca Leona Knabita OSB
21 maj 2015

Skierować umysł do wnętrza

Nie poświęcaj całego swego czasu na zajmowanie się opanowaniem ciała, ale nakaż mu ascezę odpowiadającą jego siłom, a cały swój umysł skieruj do wnętrza. Bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego. (św. Maksym
6 kwi 2015

Miłość uwalnia duszę od chorób i namiętności

Wyciszenie rodzi ascezę, asceza rodzi łzy, łzy – bojaźń, bojaźń – pokorę, pokora – widzenie prorockie, widzenie prorockie – miłość, miłość zaś uwalnia duszę od chorób i namiętności. Wówczas też człowiek poznaje, że nie jest daleko od Boga. (O abba Filemonie)
5 kwi 2015

Doskonałe wyciszenie

Gdy spotkali się w święto Zmartwychwstania Chrystusa, rozmawiali o stanie pustelniczym. Filemon wiedział, że pobożny brat wyznaczył sobie ten sam cel. Dlatego mówił mu o ascezie, Piśmie i Ojcach. Wskazywał, że nie można podobać się Bogu bez doskonałego wyciszenia. (O abba
25 wrz 2014

Trudy ascezy

Ten, kto nie jest wytrwały w badaniu swojego sumienia, nie podejmie się też z pobożnością trudów ascezy. (św. Marek Eremita)
1 kwi 2014

Dopóki żyjesz, nie ufaj sobie

Wdzięczność wobec Boga i szlachetne zachowanie wyrastają z życia ludzkiego, które podoba się Stwórcy. Owoce ziemi nie dojrzewają w ciągu jednej godziny: do tego potrzeba czasu, deszczu i troskliwości. Podobnie, rezultaty działania człowieka pojawiają się dzięki ascezie,