Jest ona również ascezą duchową, o ile kształtuje i oczyszcza skłonności umysłu oraz przemienia je, wiodąc od stanu namiętności do wyciszenia. Podobna jest do oświetlonego okna, z jakiego wychyla się Bóg i ukazuje się umysłowi. (Filoteusz z Synaju) Koszulki z