apoftegmaty Archiwum

28 maj 2014

Czuwaj nad swoją pamięcią

Kiedy się modlisz, usilnie czuwaj nad swoją pamięcią, by nie podsuwała ci własnych myśli, ale pomagała ci czynić to świadomie. W czasie modlitwy bowiem, umysł ze swej natury łatwo daje się zawładnąć przez pamięć. (Ewagriusz z Pontu)
26 maj 2014

Kolejność modlitwy

Módl się najpierw o oczyszczenie z namiętności, następnie o wyzwolenie z niewiedzy i zapomnienia, wreszcie, z wszelkiej pokusy i opuszczenia. (Ewagriusz z Pontu)