Nie byłbyś w stanie stąpać po wężach i żmijach, gdybyś usilnie nie błagał Boga licznymi modlitwami i nie otrzymał od Niego aniołów, które cię chronią, podnoszą swymi rękoma i strzegą od złych myśli. (Jan z Karpatos) Ewagriusz z Pontu o