Nie można całkowicie uniknąć złych duchów i nie walczyć z nimi. Jest to dane jedynie temu, kto doszedł do człowieka doskonałego (zob. Ef 4,13), kto jest całkiem oddany anachorezie i nieprzerwanie trwa przy uwadze serca. (Metoda świętej modlitwy i uwagi)