Kategoria: Ojcowie Pustyni uczą…

Ojcowie mówili, że człowiek nabywa bojaźni Bożej po pierwsze przez pamięć śmierci i pamięć kary,…