Kategoria: Ojcowie Pustyni uczą…

Otóż Ojcowie, jak powiedzieliśmy, ukrzyżowawszy świat dla siebie, starali się usilnie ukrzyżować i siebie dla…

Ojcowie więc, jak powiedzieliśmy, składali Bogu w ofierze, obok innych cnót, dar dziewictwa i ubóstwa;…