Ojcowie Pustyni uczą… Archiwum

24 lis 2017

Początek

Początkiem grzechu jest pożądanie. To z jego powodu ginie dusza rozumna. Natomiast początkiem zbawienia i królestwa niebieskiego jest dla duszy miłość. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii
22 lis 2017

Pogarda

Dusza rozumna, która gardzi materialnym stworzeniem i krótkotrwałym życiem, wybiera niebiańską błogość i wieczne życie, które otrzymuje od Boga dzięki właściwemu sposobowi postępowania. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii
19 lis 2017

Nagroda

Dusza rozumna, która niewzruszenie obstaje przy dobrym wyborze i kieruje, niczym koniem, swoją częścią gwałtowną i pożądającą, swoimi bezrozumnymi namiętnościami, zwyciężając, tłumiąc je i górując nad nimi, otrzymuje wieniec zwycięstwa i godna jest życia w niebiosach. Tę
17 lis 2017

Możliwości

Ten, kto urodził się biedakiem i nie ma możliwości zadawania krzywdy, nie jest zaliczany do pobożnych (za sprawą działania). Z kolei ten, kto może krzywdzić, ale nie korzysta z pozostającego w jego mocy zła, lecz oszczędza słabszych
15 lis 2017

Dobro

Dobro jest niewidoczne, tak jak to, co jest w niebie. Zło jest widoczne, tak jak to, co jest na ziemi. Dobro jest tym, z czym niczego nie da się porównać. A człowiek, który ma umysł, wybiera to,
12 lis 2017

Życie

Kto ma umysł, ten wie, czym jest: wie, że jest człowiekiem i podlega zniszczeniu. A wiedząc o sobie, wie, że wszystko jest dziełem Bożym i powstało przez wzgląd na ludzkie zbawienie. Albowiem w ludzkiej możności jest wszystko
10 lis 2017

Możliwości

Jedna tylko rzecz jest dla człowieka niemożliwa: stać się nieśmiertelnym. Może on natomiast połączyć się z Bogiem, jeśli tylko zrozumie, że może. Gdy bowiem człowiek chce, pojmuje, wierzy i kocha, staje się towarzyszem Boga poprzez dobry sposób
8 lis 2017

Człowiek

Człowiekiem jest ten, kto pojął, czym jest ciało: że ulega zniszczeniu i jest przemijające. Taki człowiek rozumie również, czym jest dusza: że jest boska, nieśmiertelna oraz że jest tchnieniem Boga, połączona z ciałem dla próby i ubóstwienia.
5 lis 2017

Idole

Gdyby ci, którzy czczą idole, wiedzieli i przyglądali się sercem* temu, co czczą, nie odchodziliby nieszczęśni od pobożności, lecz oglądając ład, porządek i Opatrzność tego, co powstało i powstaje za sprawą Boga, wiedzieliby, że uczynił to wszystko
3 lis 2017

Poznanie

Brak poznania Boga jest niewrażliwością i otępieniem duszy. Albowiem zło rodzi się z braku poznania, a dobro powstaje u ludzi z poznania Boga i zbawia duszę. Jeśli zatem nie starasz się czynić swojej woli, będąc trzeźwym i
1 lis 2017

Ciało

Jak ciało po tym, gdy zostanie ukształtowane w łonie, musi je opuścić, tak i dusza, gdy w ciele zostanie dopełniona wyznaczona przez Boga pora, musi opuścić ciało. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii
29 paź 2017

Pobożność

Jak człowiek wychodzi nagi z matczynego łona, tak i dusza wychodzi naga z ciała. Jedna jest czysta i jasna, druga ma skazy uchybień, jeszcze inna czarna jest od występków. Dlatego dusza rozumna i miła Bogu, rozważając i
27 paź 2017

Bezmyślność

Nie ma umysłu ten, kto mówi bezmyślnie, albowiem mówi niczego nie pojmując. Rozważ więc, co opłaca ci się czynić dla zbawienia duszy. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii
25 paź 2017

Umysł

Umysł widzi wszystko, także rzeczy niebiańskie. Nie zaślepia go nic, jedynie grzech. Dla czystego umysłu nic nie jest niepojęte, tak jak dla rozumu nic nie jest niewypowiedziane. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I tomu Filokalii
22 paź 2017

Zachłanność

Człowiek niegodziwy uwielbia zachłanność, a gardzi sprawiedliwością. Nie uznaje niczego za niepewne, niestałe i ulotne, ani nie zastanawia się nad tym, co nieprzekupne, oraz nad nieuchronnością śmierci. Jeśli starzec jest nikczemny i bezrozumny, jest jak zgniłe drewno,
20 paź 2017

Dobro

Człowiek bierze wszystko, co dobre, od Boga, ponieważ On sam jest dobry. Dlatego właśnie został przez Boga stworzony. Natomiast to, co złe, człowiek przyciąga do siebie od siebie samego, od zła, które w nim tkwi, pożądania oraz
18 paź 2017

Choroba

Największą chorobą, zarazą i zgubą duszy jest nie znać Boga, który stworzył wszystko przez wzgląd na człowieka oraz dał mu umysł i rozum. Za sprawą tych darów człowiek wznosi się i łączy z Bogiem, rozumiejąc Go i
15 paź 2017

Lekarz

Dusza, która powstała w ciele, przez ból i rozkosz wnet ciemnieje i ginie. Ból i rozkosz są jak soki ciała. Ale miły Bogu umysł przeciwdziała temu: zadaje ból ciału i zbawia duszę, jak lekarz, który tnie i
13 paź 2017

Brud

Zło towarzyszy naturze tak, jak śniedź towarzyszy brązowi, a brud ciału. Ale ani brązownik nie tworzy rdzy, ani też rodzice brudu. A zatem i Bóg nie stworzył zła. Dał natomiast człowiekowi poznanie i zdolność rozróżniania, aby uniknął
11 paź 2017

Pobożność

Człowiek żyjący w prawdzie stara się być pobożny. A pobożny jest ten, kto nie pożąda rzeczy mu obcych. Człowiekowi zaś obce jest wszystko to, co zostało stworzone. Wszystkim zatem gardzi, jako obraz Boga. A człowiek staje się
8 paź 2017

Miłosierdzie

Tych, którzy zapomnieli o właściwym, podobającym się Bogu sposobie postępowania i nie pojmują słusznych, miłych Bogu nauk, nie należy nienawidzić: trzeba raczej mieć nad nimi miłosierdzie, jako nad ludźmi ułomnymi, którzy zatracili władzę rozróżniania, oraz jako nad
6 paź 2017

Śmierć

Gdy pełnisz wysoki urząd, nie groź nikomu pochopnie śmiercią, wiedząc, że z natury i ty podlegasz śmierci, a dusza rozbiera się z ciała jak z ostatniego płaszcza. Dobrze to przemyślawszy pracuj nad łagodnością i, dobrze postępując, stale
4 paź 2017

Zmysły

Rozumne zmysły, które są w rozumnym człowieku, prowadzą z nim wojnę poprzez namiętności duszy. Ciało posiada pięć zmysłów: wzrok, węch, słuch, smak i dotyk. Poprzez te pięć zmysłów nieszczęsna dusza ulega i w efekcie jest niewolona przez
1 paź 2017

Śmierć

Ludzie rozsądni powinni bez przerwy pamiętać, że jeśli znosimy w życiu małe i krótkotrwałe bóle, to my, ludzie, po śmierci zaznajemy największej rozkoszy i wiecznej błogości. Dlatego ten, kto mocuje się z namiętnościami i chce zostać uwieńczony
29 wrz 2017

Życie cnotliwe

Uprawiajmy właściwy i miły Bogu sposób postępowania nie dla ludzkiej chwały, lecz wybierzmy cnotliwe życie dla zbawienia duszy. Albowiem śmierć każdego dnia jest przed naszymi oczami, a sprawy ludzkie są niejasne. // Pseudo-Antoni Wielki // wybór z I