Ojcowie Pustyni uczą… Archiwum

18 lut 2018

Pokusa

Niech nas nie martwi demon, który może porwać nasz umysł ku bluźnierstwu przeciw Bogu lub też ku tym zakazanym wyobrażeniom, o których nawet pisać się nie ośmielę. Niechże to nie osłabia naszej gorliwości, gdyż Pan zna serca
16 lut 2018

Walka

Kiedy demony walczące z mnichem nie mogą nic wskórać, usuwają się na krótko i obserwują, która z cnót w tym czasie jest zaniedbywana. Tędy właśnie się nagle włamują i rozdzierają nieszczęsną duszę. // Ewagriusz z Pontu // Pisma
14 lut 2018

Świat

Jeśli jesteśmy zmuszeni do przebywania jakiś czas w miastach i wioskach, trwajmy szczególnie mocno we wstrzemięźliwości, gdy obcujemy ze świeckimi, aby nasz umysł – ociężały i pozbawiony zwykłej staranności wskutek okoliczności – nie uczynił czegoś, czego nie
11 lut 2018

Wędzidło

Namiętności z natury są wywoływane przez zmysły. I nie powstają, gdy panuje miłość i wstrzemięźliwość, powstają zaś, gdy ich braknie. Jednak popędliwa część duszy potrzebuje więcej lekarstw niż część pożądliwa i dlatego miłość nazywa się wielką, że
9 lut 2018

Miłość duchowa

Namiętności duszy biorą swój początek od ludzi, zaś namiętności cielesne – od ciała. Namiętności cielesne usuwa wstrzemięźliwość, a namiętności duszy – miłość duchowa. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
7 lut 2018

Wspomnienia

O tym mamy wspomnienia pełne namiętności, co z namiętnością przyjęliśmy wcześniej. Z kolei to, co przyjmujemy z namiętnością, będzie też przedmiotem naszych namiętnych wspomnień. Dlatego ten, kto zwyciężył działające demony, gardzi tym, co one sprawiają. Walka duchowa
4 lut 2018

Próżna chwała

Trudno jest uciec przed myślą o próżnej chwale. To bowiem, co czynisz dla jej zniszczenia, staje się dla ciebie nowym powodem do próżności. Natomiast nie każdej naszej prawej myśli przeciwstawiają się demony, ale niektórym przeciwstawiają się także
2 lut 2018

Stałość

Nie należy opuszczać celi w godzinie pokus, wymyślając rzekomo rozsądne do tego powody, ale trzeba siedzieć wewnątrz, trwać cierpliwie, przyjmować odważnie wszystkich napastników, a szczególnie demona acedii. Jest on najuciążliwszy ze wszystkich i poddaje duszę najcięższej próbie. Ucieczka
31 sty 2018

Pretekst

Gdy popędliwa część naszej duszy, chwyciwszy się jakiegoś pretekstu, jest głęboko wzburzona, wtedy demony podszeptują nam, jak piękne jest odsunięcie się od świata, abyśmy nie uwolnili się od owego wzburzenia, usunąwszy [rzeczywiste] przyczyny smutku. Kiedy rozpala się
28 sty 2018

Nocne zjawy

Niech nad naszym gniewem nie zachodzi słońce, aby pojawiające się nocą demony nie przeraziły duszy i nie uczyniły umysłu zbyt tchórzliwym przed podjęciem walki następnego dnia. Straszne zjawy biorą się zwykle z zamętu w sercu i nic
26 sty 2018

Miłość i bogactwo

Jak niemożliwe jest, by istniały życie i śmierć równocześnie w tym samym człowieku, tak nie może jednocześnie przebywać w kimś miłość i bogactwo. Miłość bowiem wydaje na zniszczenie nie tylko bogactwa, ale nawet i nasze życie doczesne.
24 sty 2018

Pokarm

Kiedy nasza dusza pragnie urozmaiconych pokarmów, niech się wówczas ograniczy do chleba i wody, aby dziękowała nawet za ten skromny kęs. Sytość bowiem domaga się rozmaitych dań, głód zaś uważa, że szczęściem jest dostatek chleba. // Ewagriusz
21 sty 2018

Pycha

Demon pychy jest sprawcą najgłębszego upadku duszy. Namawia bowiem mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi mając ich za głupców,
19 sty 2018

Próżna chwała

Myśl o próżnej chwale jest bardzo subtelna i łatwo powstaje u ludzi prawych. Chce rozgłaszać ich zmagania i ugania się za sławą u ludzi. Łudzi stawiając przed oczami wychodzące z krzykiem demony i uzdrowioną kobietę, i tłum dotykający
17 sty 2018

Gniew

Gniew jest bardzo gwałtowną namiętnością. Mówi się, że jest to wrzenie i poruszenie popędliwości skierowane przeciw temu, kto rzeczywiście lub też rzekomo wyrządził krzywdę. Przez cały dzień przywodzi duszę do szaleństwa, a szczególnie podczas modlitw opanowuje umysł,
14 sty 2018

Smutek

Smutek bierze się czasem z niespełnionych pragnień, czasem zaś jest następstwem gniewu. Co do niespełnionych pragnień, to dzieje się tak: pewne myśli zbliżają się i przywodzą na pamięć duszy dom, rodziców i dawne życie. A gdy spostrzegą,
12 sty 2018

Chciwość

Chciwość zwraca uwagę na długą starość, niezdolność do ręcznej pracy, przyszły głód będący jej następstwem i spowodowane nim choroby, i gorycz ubóstwa, i to, z jak wielkim wstydem będzie się przyj­mować od innych środki konieczne do życia.
10 sty 2018

Nieczystość

Demon nieczystości wymusza pożądanie odmiennych ciał. Szczególnie silnie atakuje żyjących we wstrzemięźliwości, aby ją porzucili, przekonani, że niczego przez nią nie osiągną. Kala on duszę i nakłania do czynów niegodziwych, mówienia różnych słów i słuchania ich w odpowiedzi, tak
7 sty 2018

Obżarstwo

Myśl o obżarstwie kusi mnicha do szybkiego porzucenia ascezy. Stawia mu przed oczy żołądek, wątrobę i śledzionę, i wodną puchlinę, i długotrwałą chorobę, wreszcie niedostatek środków koniecznych do życia i brak pomocy lekarskiej. Podsuwa mu wielokrotnie wspomnienia
5 sty 2018

Osiem duchów zła

Jest w sumie osiem głównych [złych] myśli, do których sprowadza się każda [grzeszna] myśl. Pierwsza jest myśl o obżarstwie, a po niej – o nieczystości. Trzecia jest [namową do] chciwości, czwarta – smutku, piąta – gniewu, szósta
3 sty 2018

Przyjemność

Kiedy ktoś coś kocha, pragnie tego ze wszystkich sił. A kiedy pragnie, to i walczy, by to zdobyć. Każda przyjemność zaczyna się od pożądania, a pożądanie rodzi się z postrzegania zmysłami. Zatem to, co nie ma wraz
1 sty 2018

Modlitwa

W czasie modlitwy należy przez pobożny odpór wypędzać z serca napad myśli, żebyśmy nigdy nie odkryli, że zwracamy się do Boga jedynie ustami, ale w sercu myślimy o czymś wstrętnym. Albowiem Bóg nie przyjmuje od hezychasty mętnej
30 gru 2017

Niepokój

Pierwszą cnotą jest brak niepokoju, czyli śmierć wobec każdego człowieka i rzeczy. Z tej cnoty rodzi się pożądanie Boga. Ono z kolei rodzi zgodny z naturą gniew, który to stawia opór wszelkiemu usiłowaniu wroga. Wtedy bojaźń Boża
28 gru 2017

Sternik

Czas wymusza u nas modlitwę tak, jak wiatry, nawałnice i burze wymuszają obecność sternika, gdyż jesteśmy podatni na napad myśli, tak cnotliwych, jak i złych. A o myśli pobożnej i miłej Bogu mówi się, że jest ona
24 gru 2017

Czuwanie

Pilnuj się w swoim sercu, bracie, i strzeż się przed twoimi wrogami, ponieważ są przebiegli w swojej niegodziwości. Bądź w sercu posłuszny następującej zasadzie: człowiek nie może uczynić dobra, jeśli czyni zło. Dlatego nasz Pan i Zbawca