Archiwum autora

23 cze 2018

Modlitwa duchowa

Wszelka walka między nami a duchami nieczystymi nie toczy się o nic innego, jak tylko o modlitwę duchową. Dla tych bowiem duchów jest ona wielce nieprzyjazna i bardzo uciążliwa, a dla nas – zbawienna i bardzo pokrzepiająca.
21 cze 2018

Trwanie

Po modlitwie spełnionej tak jak należy, spodziewaj się przeciwności i trwaj z odwagą, strzegąc swego owocu. Od początku bowiem do tego zostałeś przeznaczony, abyś pracował i strzegł. Napracowawszy się zatem, nie pozostawiaj owocu pracy bez opieki –
19 cze 2018

Niegodziwość

Kiedy pełen niegodziwości demon, mimo usilnych starań, nie zdołał przeszkodzić modlitwie człowieka sprawiedliwego, odstępuje na chwilę, a zaraz potem, po modlitwie, mści się na nim: albo więc zaszczepiwszy w nim gniew niszczy jego doskonały stan osiągnięty przez modlitwę,
17 cze 2018

Demon

Demon bardzo zazdrości człowiekowi, który się modli, i używa wszelkich sposobów, by nie osiągnął zamierzonego celu. Nie przestaje więc za pomocą pamięci wzbudzać myśli o różnych sprawach, a za pomocą ciała wzniecać wszystkie namiętności, tak aby przeszkodzić
15 cze 2018

Troski

Kiedy się modlisz, pamięć przywodzi ci na myśl albo obrazy rzeczy minionych, albo nowe troski, albo też postać tego, kto [cię] skrzywdził. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
13 cze 2018

Pamięć

Gdy się modlisz, czuwaj usilnie nad swoją pamięcią, aby sama z siebie nie podsuwała ci własnych myśli, ale skłaniała cię do poznania obecności Boga. Jest bowiem rzeczą wynikającą z natury, że pamięć zawłaszcza umysł w czasie modlitwy.
10 cze 2018

Przybytek

Jeżeli twój umysł w czasie modlitwy nadal się błąka, to nie modli się jeszcze tak, jak powinien modlić się mnich, ale ciągle jest światowy i ozdabia jedynie zewnętrzną stronę przybytku. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom
8 cze 2018

Zastanowienie

Uwaga jest zastanowieniem podczas modlitwy połączonym z rozwagą i bojaźnią, i z boleścią duszy, gdy wyznaje się występki zanosząc ciche błagania. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
6 cze 2018

Uwaga

Czy modlisz się sam, czy też z braćmi, usiłuj modlić się nie z przyzwyczajenia, ale z uwagą. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
3 cze 2018

Modlitwa

Bacz, czy na modlitwie prawdziwie stajesz przed Bogiem, czy też raczej ulegasz [pragnieniu] ludzkiej chwały i starasz się ją pozyskać, posługując się pretekstem własnej modlitwy jako zasłoną. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
1 cze 2018

Naśladowanie

Dobrze jest modlić się nie tylko o oczyszczenie siebie samego, ale także za cały rodzaj ludzki, naśladując sposób postępowania aniołów. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
30 maj 2018

Cnota

W swej modlitwie szukaj tylko sprawiedliwości i królestwa, to znaczy cnoty oraz poznania, a wszystko inne zostanie ci dane. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
26 maj 2018

Modlitwa

Nade wszystko módl się o oczyszczenie z namiętności. Na drugim miejscu módl się o wyzwolenie z niewiedzy i zapomnienia. Na trzecim zaś miejscu módl się o wyzwolenie od wszelkiej pokusy i opuszczenia. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne,
24 maj 2018

Smutek?

Nie smuć się, jeżeli od razu nie otrzymasz tego, o co prosisz. Pragnie On bowiem udzielić ci jeszcze większego dobra, jeśli tylko będziesz trwał z Nim cierpliwie na modlitwie. Cóż bowiem lepszego nad obcowanie z Bogiem i przebywanie
22 maj 2018

Dobro

Cóż innego jest dobrem, jeżeli nie Bóg? Pozostawmy więc Jemu wszystko, co nas dotyczy, a będzie nam dobrze. Ten bowiem, który jest samą dobrocią, jest także dawcą dobrych darów. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
20 maj 2018

Modlitwa

Nie módl się o spełnienie swych własnych pragnień; niekoniecznie bowiem muszą się one zgadzać z wolą Boga. Raczej módl się tak, jak się nauczyłeś, słowami: bądź wola Twoja we mnie. I w każdej sprawie proś Go, aby spełniała
18 maj 2018

Chwile

Czasami stanąwszy do modlitwy, od razu będziesz modlił się dobrze. Innym razem pomimo wielkich starań nie osiągniesz celu – po to, abyś jeszcze bardziej szukał; a kiedy dosięgniesz celu, posiądziesz nienaruszoną doskonałość. // Ewagriusz z Pontu // Pisma
16 maj 2018

Umysł

Nie módl się jedynie zewnętrznymi gestami, ale skieruj swój umysł ku świadomości modlitwy duchowej, z wielką bojaźnią. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
13 maj 2018

Gniew

Uzbrojony przeciwko gniewowi, nigdy nie ulegniesz pożądliwościom. To one bowiem dostarczają materii gniewowi, a gniew z kolei przysłania duchowe oko i psuje stan modlitwy. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
11 maj 2018

Dystans

Jeżeli powstrzymasz się od gniewu, sam znajdziesz zmiłowanie, okażesz się roztropnym i zostaniesz zaliczony do ludzi modlitwy. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
9 maj 2018

Lekarz

Bacz, byś sądząc, że leczysz innych, sam nie popadł w nieuleczalną chorobę, gdyż będzie to przeszkodą dla twojej modlitwy. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
7 maj 2018

Gniew

Kiedy będziesz modlił się jak należy, przyjdą ci na myśl takie sprawy, że ulec zagniewaniu wyda ci się rzeczą całkiem słuszną. Gniew jednak skierowany przeciw bliźniemu żadną miarą nie jest słuszny. Jeśli będziesz szukał, odkryjesz, że i
5 maj 2018

Naczynie

Ci, którzy gromadzą w sobie troski i pamięć złego, a zdaje się im, że się modlą, są podobni do tych, którzy czerpią wodę i wlewają ją do dziurawego naczynia. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
3 maj 2018

Bliźni

Zostaw swój dar – jak zostało powiedziane – przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim, a będziesz mógł modlić się bez przeszkód. Bowiem pamięć złego zaślepia umysł modlącego się i zaciemnia jego modlitwę. //
1 maj 2018

Modlitwa

Jeżeli chcesz modlić się jak należy, w każdej chwili zapieraj się siebie, a doznając rozlicznych trudności, rozmyślaj o modlitwie. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1