Archiwum autora

15 lis 2018

Pełnia

Jak długo jeszcze zwracasz uwagę na to, co wygodne dla ciała, i umysł twój jest zajęty [zewnętrznymi] ozdobami namiotu, tak długo jeszcze nie odkryłeś miejsca modlitwy. Jej droga pełna szczęścia daleko jest jeszcze od ciebie. // Ewagriusz
11 lis 2018

Jakość

Chwałą modlitwy nie jest po prostu jej ilość, ale jakość, na co wskazują ci, którzy przyszli do świątyni, a także następujące słowa: Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
9 lis 2018

Cnota

Jak od wszystkich innych zmysłów lepszy jest wzrok, tak i od wszystkich cnót bardziej doskonała jest modlitwa. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
7 lis 2018

Uwaga

Kiedy z uwagą szukasz modlitwy, znajdziesz ją. Do modlitwy – bardziej niż cokolwiek innego – prowadzi uwaga. Dlatego też należy się o nią starać. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
4 lis 2018

Nie szukaj

Nie szukaj radości w gadulstwie ani w uznaniu, w przeciwnym razie grzesznicy będą budować już nie tylko na twoich plecach, ale wprost na twym obliczu, i przysporzysz im radości w czasie modlitwy, odciągnięty i zwabiony przez nich
2 lis 2018

Czujność

Jeśli Ten, który niczego nie potrzebuje i nie da się przekupić, nie przyjął tego, który z darem przyszedł do ołtarza, zanim nie pojednał się z bliźnim, który wyrządził mu krzywdę, to pomyśl, jakiej trzeba czujności i jakiego
31 paź 2018

Wzrok

Jak temu, kto choruje na oczy, nie pomoże uporczywe oglądanie bez zasłony słońca w samo południe i kiedy ono świeci najsilniej, tak i próba naśladowania budzącej grozę i niezwykłej modlitwy spełnianej w duchu i w prawdzie na
28 paź 2018

Pycha

Kto trwa w grzechach i skłonności do gniewu, a bezwstydnie ośmiela się sięgać po wiedzę o sprawach doskonalszych albo przystępować do niematerialnej modlitwy, ten powinien wziąć do siebie apostolskie napomnienie, że nie jest dla niego bezpiecznie modlić się
26 paź 2018

Mądrość

Mądry jest ten człowiek, który, zanim w sposób doskonały się nie nawróci, nie odstępuje od bolesnego wspominania własnych grzechów i kary ognia wiecznego, która jest odpłatą za nie. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
24 paź 2018

Czujność

Jeśli tylko w nieszczęściach pamiętasz o Sędzi, o tym, jak jest straszliwy i nieprzebłagany, to jeszcze nie nauczyłeś się służyć Panu z bojaźnią i wysławiać Go ze drżeniem. Wiedz bowiem, że także w czasie duchowego odprężenia i
21 paź 2018

Modlitwa

Pragniesz się modlić? Odejdź stąd, miej nieustannie swoją ojczyznę w niebie – nie w samych tylko słowach, ale przez anielskie postępowanie i doskonalsze poznanie. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
19 paź 2018

Kadzidło

Dopóki nie wyrzekniesz się namiętności, a twój umysł sprzeciwiać się będzie cnocie i prawdzie, nie znajdziesz w swoim sercu pięknie pachnącego kadzidła. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
17 paź 2018

Nocą

Nocą demony domagają się od duchowego mistrza, aby mogły go bezpośrednio niepokoić. W ciągu dnia natomiast za pośrednictwem ludzi osaczają go trudnościami, oszczerstwami i niebezpieczeństwami. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
14 paź 2018

Rozwaga

Kiedy pomożesz jednemu, drugi może cię obwiniać, tak abyś obrażony powiedział albo zrobił coś niestosownego i w zły sposób utracił to, coś w dobry sposób zyskał. Taki właśnie jest cel złych demonów. Dlatego trzeba czuwać z rozwagą. //
12 paź 2018

Walka

Nie sądź, żeś posiadł cnotę, jeśliś najpierw nie walczył o nią aż do [przelewu] krwi. Grzechowi bowiem trzeba się przeciwstawiać aż do śmierci – walecznie i nienagannie, jak mówi święty Apostoł. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne,
10 paź 2018

Modlitwa

Kiedy modlisz się, by pokonać namiętności albo też nękającego cię demona, wspomnij na tego, który mówi: Ścigać będę mych wrogów i pochwycę ich, i nie zawrócę, póki sił nie stracą. Rozgromię ich tak, że się nie ostoją, upadną
7 paź 2018

Zasadzki

Zdarza się, że demony poddają ci myśli i nawet nakłaniają cię, byś modlił się niejako przeciwko nim albo im złorzeczył, a następnie chętnie odchodzą. Czynią tak, abyś zwiedziony nabrał co do siebie przekonania, że już zacząłeś zwyciężać
5 paź 2018

Badaj…

Kiedy się modlisz, zwracając się przeciwko jakiejś myśli, a ona łatwo się ucisza, to badaj, skąd się to bierze, abyś nie wpadł w zasadzkę i zbłądziwszy, samego siebie nie zaprzedał [w niewolę]. // Ewagriusz z Pontu // Pisma
3 paź 2018

Ubóstwo

Jeśli podążysz za tym, co obiecane, zdobędziesz panowanie; a zatem wpatruj się w to, a chętnie zniesiesz obecne ubóstwo. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
30 wrz 2018

Potrzeby

Powierz Bogu potrzeby ciała, a będzie jasne, że powierzasz mu także i potrzeby duszy. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
28 wrz 2018

Zmysły

Szczęśliwy umysł, który w czasie modlitwy osiągnął doskonałą wolność od wrażeń zmysłowych. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
26 wrz 2018

Bez rozproszeń

Szczęśliwy umysł, który modląc się bez rozproszeń, coraz bardziej pragnie Boga. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
23 wrz 2018

Szczęśliwy

Za moją własną myśl uważam to, co powtarzam młodszym: szczęśliwy umysł, który w czasie modlitwy osiągnął doskonałą wolność od [wyobrażanych] kształtów. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
21 wrz 2018

Upadek

Początkiem upadku jest próżność umysłu, która popycha umysł do tego, by starał się opisać to, co Boskie, w kategoriach kształtu i wyglądu. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
19 wrz 2018

Pułapka

Nie pragnij zmysłowo oglądać aniołów, Moce czy Chrystusa, abyś całkowicie nie odszedł od zmysłów i nie wziął wilka za pasterza, i nie oddawał czci wrogim demonom. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1