Archiwum autora

19 wrz 2018

Pułapka

Nie pragnij zmysłowo oglądać aniołów, Moce czy Chrystusa, abyś całkowicie nie odszedł od zmysłów i nie wziął wilka za pasterza, i nie oddawał czci wrogim demonom. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
16 wrz 2018

Czystość

W czasie modlitwy, kiedy pragniesz ujrzeć oblicze Ojca, który jest w niebie, żadną miarą nie szukaj jakiegoś kształtu czy obrazu. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
14 wrz 2018

Igraszki

Innemu świętemu, który żył na pustyni w pokoju, [przytrafiło się], że kiedy gorliwie się modlił, towarzyszące mu demony przez dwa tygodnie grały nim jak w piłkę, podrzucając go w powietrze i chwytając na słomianej macie, ale żadnym
12 wrz 2018

Wytrwałość

Dotarła do nas wieść, że pewnemu świętemu, który modlił się, ukazał się Zły w taki sposób, iż kiedy podnosił ręce do modlitwy, tamten zmieniał się w lwa i podnosił w górę przednie łapy, a własne pazury z obydwu
9 wrz 2018

Modlitwa

Kiedy stajesz do modlitwy, nie zwracaj uwagi na potrzeby ciała, abyś nękany przez pchłę czy wesz albo przez komara czy muchę, nie utracił największej korzyści ze swej modlitwy. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
7 wrz 2018

Przykład

Niech pouczy cię przykład tego, kto winien był dziesięć tysięcy talentów. Jeśli bowiem nie odpuścisz temu, kto jest twoim dłużnikiem, sam także nie dostąpisz odpuszczenia. Powiedziano przecież: Wydał go katom. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom
5 wrz 2018

Chleb

Jak chleb jest pokarmem dla ciała, a cnota – dla duszy, tak duchowa modlitwa dostarcza pokarmu umysłowi. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
1 wrz 2018

Strach

Jeśli na modlitwie stajesz wobec Boga wszechmogącego, który wszystko stworzył i wszystko otacza swoją opatrznością, to dlaczego tak nierozumnie zbliżasz się do Niego, że nie zwracasz uwagi na niepokonany gniew Boga, a obawiasz się komarów i skarabeuszy?
30 sie 2018

Uwaga

Jeśli demony grożą ci nagle, ukazując się z powietrza, wpędzają cię w przerażenie i opanowują twój umysł albo też jak dzikie zwierzęta wyrządzają krzywdę twemu ciału, nie obawiaj się ich i zupełnie nie zwracaj uwagi na ich
28 sie 2018

Czysta modlitwa

Ten, kto troszczy się o czystą modlitwę, będzie wysłuchiwał ze strony demonów różnych hałasów, trzasków, krzyków i wyzwisk, ale nie upadnie ani nie utraci ducha, ponieważ będzie mówił: zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną,
26 sie 2018

Anioły?

Powinieneś także znać i ten podstęp [demonów]: otóż na pewien czas rozdzielają się one na dwie grupy i kiedy – jak sądzisz – szukasz ocalenia [od jednych], pozostałe przychodzą w postaci aniołów i wypędzają tych pierwszych, aby cię
24 sie 2018

Czujność

Bacz, aby złe duchy nie zwiodły cię przez jakąś wizję. Bądź raczej roztropny i zwracaj się ku modlitwie, i wzywaj Boga, aby – jeśli to od Niego pochodzi jakaś myśl – sam cię oświecił lub też –
22 sie 2018

Przykrości

Ten, kto znosi rzeczy przykre, dostąpi też wielkich radości, a kto jest wytrwały w znoszeniu goryczy, nie będzie pozbawiony przyjemności. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
19 sie 2018

Bestie

Jeśli chcesz troszczyć się o modlitwę, przygotuj się na ataki demonów i mężnie znoś ich ciosy. Będą bowiem nacierać na ciebie jak dzikie bestie i maltretować całe twoje ciało. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
17 sie 2018

Brud

Chociaż wydaje ci się, że przebywasz w obecności Boga, wystrzegaj się ducha nieczystości. Jest on bowiem bardzo zwodniczy i pełen zazdrości, i stara się być bardziej przenikliwy niż poruszenia i czujność twego umysłu. Chce odciągnąć od Boga
15 sie 2018

Wolność

Nie chciej, aby sprawy, które ciebie dotyczą, działy się po twojej myśli, ale raczej tak, jak podoba się to Bogu. W ten sposób na modlitwie pozostaniesz wolny od niepokoju i pełen wdzięczności. // Ewagriusz z Pontu // Pisma
12 sie 2018

Wiedza

Wiedza jest najpiękniejsza, jest bowiem wspomożycielką modlitwy, ponieważ budzi ze snu rozumną moc umysłu, aby kontemplował Boskie poznanie. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
10 sie 2018

Psalmy

Śpiew psalmów uśmierza namiętności i sprawia, że uciszają się nieopanowane impulsy ciała. Modlitwa zaś przygotowuje umysł, aby podjął właściwe sobie działanie. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
8 sie 2018

Modlitwa

Módl się tak jak należy i bez niepokoju oraz śpiewaj psalmy rozumnie i bez fałszowania, a staniesz się jak młody orzeł wzlatujący ku górze. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
5 sie 2018

Gniew

Zrozum, że święci aniołowie zachęcają nas do modlitwy i razem z nami stają do niej, radując się i modląc za nas. Jeśli zatem dopuścimy się zaniedbania i podejmiemy inne, przeciwne [modlitwie] myśli, bardzo ich rozgniewamy, ponieważ to o
3 sie 2018

Łzy

Jeśli wydaje ci się, że nie potrzebujesz na modlitwie wylewać łez za swoje grzechy, to zastanów się, jak daleko odszedłeś od Boga, chociaż powinieneś trwać w Nim przez cały czas, a zaraz tym gorętszymi zalejesz się łzami.
1 sie 2018

Modlitwa

Sądzę, że to co powiedziano w Apokalipsie, iż Anioł przyniósł kadzidło, aby dodać je do modlitw świętych, oznacza tę łaskę, która działa przez Anioła. Daje on bowiem poznanie prawdziwej modlitwy, tak że w końcu umysł trzyma się
29 lip 2018

Pęta

Jak spętany człowiek nie może biegać, tak i umysł służący namiętnościom nie jest w stanie dojrzeć miejsca duchowej modlitwy. Namiętna myśl wabi go i otacza, i nie może on zachować stałości. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom
27 lip 2018

Myśli

Nie możesz modlić się modlitwą czystą, dopóki jesteś uwikłany w sprawy materialne i miotany nieustannymi troskami. Modlitwa jest bowiem porzuceniem myśli. // Ewagriusz z Pontu // Pisma ascetyczne, tom 1
25 lip 2018

Straż

Trwaj na straży w czasie modlitwy, strzegąc swego umysłu przed myślami, abyś wytrwał w pokoju, który jest mu właściwy. Wtedy Ten, który współczuje pozbawionym wiedzy, odwiedzi cię i tak posiądziesz najznakomitszy dar modlitwy. // Ewagriusz z Pontu