Wezwanie modlitwy

Nie należy zbyt często zmieniać wezwania modlitwy przez lekceważenie, ale zamiany dokonywać raczej rzadko, by zachować ciągłość. (Grzegorz z Synaju) Kto i po co medytuje? Słowo Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego…

„Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”

Niektórzy ojcowie zalecali mówić w całości: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”, inni jedynie w części: „Jezu, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – co jest łatwiejsze ze względu na słabość umysłu. Nikt bowiem sam z siebie

Wewnętrzne umocnienie

Czytaj w samotności, nie podnosząc głosu, nie zważając na płynność wymowy czy piękne brzmienie. Czytaj nie w sposób namiętny, nieświadomy, jakbyś był nieobecny tam, gdzie jesteś, lub też by podobać się innym. Nie bądź też nienasycony w lekturze, ponieważ wszelki umiar

Duchowa lektura

„Jeżeli przyłożyłeś się do dzieła – mówi Klimak – czytaj jedynie to, co pomoże umocnić się i trwać w tym działaniu. Czytanie czegoś innego jest zbędne”. Wciąż czytaj to, co dotyczy duchowego wyciszenia i modlitwy. (Grzegorz z Synaju) „Rozmowa

Duchowe wyciszenie

Podobnie wielki Jan Klimak mówi jasno: „Dziełem duchowego wyciszenia jest wyzbycie się wszelkich trosk, a także gorliwa modlitwa: ona zaś jest wtedy, gdy stajemy do nie oraz gdy mamy nienaruszalne działanie serca”. Owo działanie jest właśnie przebywaniem na modlitwie, a więc

Modlitwa serca

Gdy więc ty wstajesz do modlitwy, powinieneś odmówić Hymn uwielbienia (Trisagion) i Ojcze nasz. Proś też Boga, by wyzwolił cię ze starego człowieka. Ale nie musisz przedłużać modlitwy. Twój umysł bowiem przez cały dzień znajduje się w modlitwie”. Starzec chciał pokazać, że

Rozważania w samotności

Pytano niegdyś wielkiego Barsanufiusza, w jaki sposób modlić się psalmami. Starzec odpowiedział: „Modlitwy odmawiane w danych porach dnia (godziny) i hymny należą do tradycji Kościoła i są dobre, by stosował je cały lud. Pustelnicy ze Sketis natomiast nie recytują psalmów ani nie

Oddychać życiem Bożym

Kto zaś posiadł Ducha Świętego oraz przez Niego został oczyszczony i ogrzany, ten oddycha życiem Bożym. Przemawia, myśli i żyje według słów Pana: Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca mego będzie mówił przez was (Mt 10,20). Kto natomiast ma

Zadatek Ducha

Wiatr wieje tam, gdzie chce (J 3,8), mówi Pan, odwołując się do sposobu, w jaki wieje naturalny wiatr. Kiedy bowiem staliśmy się czyści, otrzymaliśmy zadatek Ducha (2 Kor 1,22) i, jak mówi Jakub, brat Pański (zob. Jk 1,21), zostało

Pożytek wyciszenia

Klimak mówi: „Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia”. Apostoł natomiast głosi, że już nie on żyje, lecz żyje w nim Chrystus (zob. Ga 2,20), który daje moc i tchnienie życia Bożego.(Grzegorz z

Oddech

Inny autor stwierdza, że u mnicha pamięć o Bogu winna być jak oddech. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa „początkujących” – przeczytaj

Opanuj nieposkromiony umysł

„Opanuj nieposkromiony umysł”, gdyż jest on pobudzany i rozpraszany przez wrogą moc. Wskutek naszego zaniedbania, jakie okazujemy po chrzcie, owa wroga moc ponownie wraca do beztroskiej duszy wraz z innymi złośliwszymi duchami. I późniejszy stan człowieka, jak mówi Pan, staje się

Wzywaj nieustannie Pana

Jeżeli w swym umyśle dostrzegasz nieczyste myśli lub obrazy, które pochodzą od złych duchów, nie przerażaj się. Jeśli ukażą ci się dobre pojęcia, nie zważaj także na nie. Powstrzymuj natomiast wydech, o ile to możliwe, zamknij umysł w sercu i

Wołaj wytrwale

Od rana siedź na niskim stołku, wprowadź umysł z głowy do serca, tam go skup i zatrzymaj. Mocno pochylony, aż do silnego bólu w piersiach, ramionach i szyi, wołaj wytrwale w myśli lub duszy: „Panie Jezu Chryste,

Rankiem siej swoje ziarno

„Rankiem siej swoje ziarno”, mówi Salomon, mając na myśli modlitwę. I do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce, aby nie przerwać ciągłości modlitwy i nie pominąć chwili, gdy będzie ona wysłuchana. Nie wiesz bowiem, powiedziano, które ziarno wzejdzie, jedno czy drugie

Płomień radości

Modlitwa na początku jest jakby płomieniem radości, pochodzącym z serca, na końcu zaś jakby udzielającym się światłem, które wydaje miłą woń. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.2] – przeczytaj

Modlitwa rodzi pokorę

Modlitwa rodzi pokorę i wielką skruchę, jeśli tylko u początkujących staje się umysłowym i bezustannym działaniem Ducha Świętego. (Grzegorz z Synaju) Modlitwa nieustanna u Ojców Kościoła [cz.1] – przeczytaj

Moc modlitwy

My natomiast będziemy dążyć do tego, by posiąść moc modlitwy działającej w naszym sercu. Rozgrzewa ona i raduje umysł, a także rozpala duszę do niewymownej miłości wobec Boga i ludzi. (Grzegorz z Synaju) „Psallite sapienter” powraca… Przeczytaj i posłuchaj

Fałszywe wyobrażenia

Nie starajmy się szukać w wyobraźni niby w zwierciadle obrazów oraz postaci jakby rzeczy świętych, ani nie nastawiajmy się na widzenia światła. Są to bowiem fałszywe wyobrażenia, którymi złudzenie zwodzi zazwyczaj na początku umysł niedoświadczonych. (Grzegorz z Synaju) Myśli i roztargnienia

Odnaleźć i poznać prawdę

Jeżeli natomiast pragniemy odnaleźć i poznać prawdę, i nie popełniać błędów, szukajmy jedynie takiego działania serca, które całkowicie byłoby wolne od form zmysłowych. (Grzegorz z Synaju) Nie bój się medytacji… rozpoczynamy nowy cykl filmów Ojca Jana Pawła Konobrodzkiego

Działanie Ducha Świętego

Działanie Ducha Świętego, jakie sakramentalnie otrzymaliśmy w chrzcie, przejawia się i rozwija na dwa sposoby. Po pierwsze: przez spełnianie przykazań. Przez to bowiem, jak mówi święty Marek Eremita, po wielu trudach i długim czasie objawia się dar (działania Ducha Świętego). Im

Rozważać wezwania

Rozważanie wezwania: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną!” uchroni umysł od trosk i rozproszeń, uczyni nieuchwytnym i niedostępnym dla podszeptów szatana, nadto każdego dnia, będzie go wznosić ku miłości i pragnieniu Boga. (Nicefor Pustelnik)

Stałe zajęcie

Powinieneś jednak pamiętać o tym, że gdy umysł twój znajdzie się w sercu, odtąd nie pozostawaj milczącym i bezczynnym, lecz miej jako stałe zajęcie i rozważanie to wezwanie: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną!” Niech umysł nigdy w

Wejść w obszar serca

Tak więc, jeśli od razu, jak powiedziano, wejdziesz w obszar serca, które ci wskazałem, Bogu składaj dzięki. Wysławiaj Go i w Nim się rozraduj. (Nicefor Pustelnik)

Przewodnik

Taki przewodnik – na podstawie tego, co sam zniósł będąc doświadczany – wyjaśni nam wszystko i bez żadnej wątpliwości wskaże tę duchową drogę. My zaś łatwo dojdziemy wówczas do celu. Jeśli nie masz takiego przewodnika, powinieneś go usilnie szukać. Gdybyś go