Przebywać w głębi serc

Dobrze powiedział ów święty autor (Diadoch z Fotyki), że podstępy wrogów pozostają daremne wówczas, gdy przebywamy w głębi naszych serc, i tym bardziej próżne, im dłużej tam pozostajemy. (Nicefor Pustelnik) Pustynne szlaki. Wyjście w nieznane – pierwsza książka śp.

Wyzbyć się rozkoszy życia

Ten, kto wciąż przebywa w swym sercu, wyzbywa się wszelkich rozkoszy życia. Gdy bowiem postępuje zgodnie z duchem, nie może spełnić pożądań ciała (zob. Ga 5,16). Odtąd taki człowiek przechadza się w twierdzy cnót, która pełni rolę strażników. Dlatego ataki demonów na

Duchowy wojownik

Dla duchowego wojownika najważniejsze jest to, aby wszedł on do swego serca, toczył walkę z szatanem i znienawidził go, by przeciwstawiał się jego zamysłom i walczył z nim. Jeśli ktoś na zewnątrz chroni swe ciało przed zepsuciem i nierządem, a

Ustrzec serce

Walczmy zatem, bracia, jak tylko możemy, a Bóg nas wspomoże w swym wielkim miłosierdziu. Jeśli nie ustrzegliśmy naszych serc, jak nasi ojcowie, postarajmy się uczynić to, co możliwe, by zachować nasze ciała bez grzechu, czego oczekuje Bóg. I wierzmy, że jeśli

Poznać wszystkie swoje przewinienia

Gdy ktoś oddali się od lewej strony, wówczas dokładnie pozna wszystkie swoje przewinienia popełnione wobec Boga. Nie dostrzega bowiem grzechów, jeśli nie oddzieli się od nich i nie dokonuje bolesnego zerwania z nimi. Ci, którzy osiągną ten stan, odnajdą skruchę i

Prezent

Od dzisiaj do 4 grudnia włącznie, do godz. 00:00, możecie skorzystać z kuponu rabatowego EZZC7AA1, dzięki któremu otrzymacie zniżkę 20%. Promocja obejmuje wszystkie nasze produkty z wyłączeniem koszulek. Więcej znajdziesz w naszej księgarni internetowej.

Modlitwę złączyć z sercem

Inną rzeczą jest straż myśli, a inną pilnowanie umysłu. Jak odległy jest wschód od zachodu (Ps 103,12), tak druga czynność jest daleka od pierwszej i bez porównania trudniejsza. Podobnie jak złodzieje nie odważają się wejść tam, gdzie widzą królewskie zbroje,

Obserwuj

Wejdź wysoko i obserwuj, jeśli tylko potrafisz, a wówczas dojrzysz, jakim sposobem, kiedy, skąd, w jakiej liczbie i jacy złodzieje chcą wejść i ukraść winogrona. Gdy obserwujący zmęczy się, wówczas wstaje i modli się, potem znowu siada i dzielnie podejmuje

Hezychasta

Wyciszony (hezychastą) jest ten, kto w mieszkaniu ciała stara się ogarnąć rzeczy niecielesne, co stanowi swoisty paradoks. Hezychasta może powiedzieć: Ja śpię, lecz serce moje czuwa (Pnp 5,2). Zamknij drzwi swojej celi dla ciała, drzwi swojego języka dla wszelkiej mowy, a

Wejdź w siebie

Jeśli więc pragniesz zwyciężyć namiętności, to przez modlitwę i Boże współdziałanie wejdź w siebie, zanurz się w głębi serca i odszukaj owych trzech możnych olbrzymów: niepamięci, niedbałości i niewiedzy. Stanowią one podporę dla obcych myśli, przez które inne namiętności zła przenikają do

Owoce

Brat zapytał abba Agatona: „Powiedz mi ojcze, co jest ważniejsze, asceza ciała czy wewnętrzna straż?” On odpowiedział: „Człowiek jest jak drzewo. Asceza fizyczna to liście, a straż umysłu to owoce. A ponieważ, jak napisano, każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie

Straż umysłu

Gdy święty Saba widział, że ktoś wyrzekł się świata, a także dokładnie nauczył się reguły życia monastycznego, że mógł strzec swego umysłu oraz usuwać z pamięci sprawy tego świata oraz zwalczać myśli przeciwne, wówczas – gdy był słaby fizycznie i

Metoda

Święty Paweł Latryjski cały czas przebywał w górach i na pustkowiach, gdzie sąsiadował z dzikimi zwierzętami i dzielił z nimi pożywienie. Niekiedy schodził do laury (rodzaj klasztoru), uważając za słuszne odwiedzenie swoich braci. Zachęcał ich wówczas i nauczał, by nie

Przywyknąć do milczenia

Godny podziwu Arseniusz wystrzegał się zadawania pytań na piśmie i wysyłania listów. Nie dlatego, by nie mógł w ten sposób czynić. Któż bowiem potrafił przemawiać tak łatwo, jak on i jasno mówić do innych? Przyczyną był jednak fakt, że przywykł

Będziesz miłował…

Święty Teodozjusz tak mocno został ugodzony słodką strzałą miłości i przez tę miłość ogarnięty, że do końca wypełnił największe przykazanie Boże: Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Nie można zaś

Nie dociekać

Pewnego razu dwaj bracia zdążali do Antoniego i zabrakło im po drodze wody. Jeden z nich umarł, a drugi był bliski śmierci. Ponieważ nie miał siły na dalszą wędrówkę, położył się przy drodze, czekając na śmierć. Tymczasem Antoni, który

Człowiek nieufny

Człowieka nieufnego nie można przekonać, nie podając mu pisemnych dowodów. Dlatego na potwierdzenie naszych słów z pożytkiem dla wielu przytoczmy teraz żywoty świętych oraz ich spisane wypowiedzi, tak, by odrzucić wszelką wątpliwość. Zaczęliśmy od naszego Ojca, Antoniego Wielkiego. Dalej, według naszych możliwości,

Wejść do serca

Może się jednak zdarzyć, że ktoś, niby drugi Nikodem, zacznie toczyć spór, mówiąc: „Jak to stanie, by ktoś wszedł do serca, działał w nim i przebywał?” Może też, jak tamten, zarzucić Zbawicielowi: Jak powtórnie wejść do łona matki i się narodzić,

Skarb w sercu

Czy można zaś pomóc temu, kto stał się wrogiem Stwórcy? Naśladujmy więc naszych ojców i, jak oni, szukajmy skarbu, znajdującego się w naszym sercu. A gdy już go odnajdziemy, trzymajmy go bardzo mocno, rozwijajmy i strzeżmy. Tak bowiem nakazano nam od

Przyjaciel świata

Skoro obecny wiek jest ciemnością, unikajmy go, oderwijmy się od niego naszą myślą. Niech nic nas nie łączy z wrogami Boga. Jeżeli bowiem ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (Nicefor Pustelnik) Magnes i przypinka z medalikiem

Życie monastyczne

Dlatego właśnie życie monastyczne nazwane jest sztuką nad sztukami oraz wiedzą nad wiedzami. Świętość tego życia nie zapewnia nam rzeczy kruchych i podległych zniszczeniu, które jedynie odwracają nasz umysł od tego, co lepsze i pogrążają w ciemności. Obiecuje natomiast osiągnięcie niezwykłych,

Odrzućmy podszepty szatan

Z odrazą, raz na zawsze, odrzućmy podszepty szatana i błędy kierujące nas ku ziemi. Nie można bowiem dojść do pojednania oraz stanu zażyłości i więzi z Bogiem, jeżeli najpierw – o ile to w naszej mocy – nie wrócimy do

Duchowy fundament domu

Kto buduje dom, nie stawia dachu, zanim nie położy fundamentów, jest to bowiem niemożliwe. Czyni natomiast odwrotnie: najpierw kładzie fundamenty, później stawia mury, wreszcie dach. Podobnie w tych sprawach: najpierw kładziemy duchowy fundament domu, strzegąc serca i uśmierzając w nim namiętności; następnie,

Widma w lustrze

Jeżeli natomiast ktoś wznosiłby oko i umysł do nieba w inny sposób niż powiedzieliśmy, i chciałby tworzyć w nim jakieś wyobrażenia, oznaczałoby to, że woli oglądać jedynie widma w lustrze, a nie prawdę. Ze względu na to, że serce nie jest

Człowiek o siwych włosach

Ten, kto zdobył uwagę, powoli dochodzi do mądrości, jaką symbolizuje człowiek o siwych włosach, czyli wznosi się do kontemplacji, co jest cechą doskonałych. Jeżeli ktoś zatem oddaje się takiej praktyce w stosownym czasie i porządku, może, po usunięciu z serca namiętności,