Panie Jezu Chryste, Synu Boży

Poprzez zwrot: „Panie Jezu Chryste, Synu Boży” modlitwa całkowicie kieruje i wznosi umysł, w sposób duchowy i bez słów, do Pana Jezusa Chrystusa, którego przywołuje w pamięci. Przez wyrażenie zaś: „zmiłuj się nade mną” umysł zawraca i kieruje się ku sobie,

Modlitwa

Modlitwa winna być zanoszona z uwagą i czujnością w sercu, jak powiedziano, bez innych myśli, a więc bez jakichkolwiek wyobrażeń. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)

Oświecenie Ducha Świętego

Pojawia się osobowe oświecenie Ducha Świętego w sercu, które się rodzi, jak powiedziano, z czystej i niezmąconej modlitwy serca. Występuje to jednak rzadko: zaledwie jeden na tysiąc stał się godny, by, za łaską Chrystusa, dojść do takiego stanu. (Kalikst i

Dobroć Pana

Gdy dzięki dobroci i łasce naszego Pana Jezusa Chrystusa dojdziemy do stanu modlitwy czystej, porzucimy wielość rzeczy z ich różnorodnością i podziałami i złączymy się bezpośrednio ponad rozumem, z Tym, który jest jeden i jednoczący, jak głosi sławny Teolog (Św. Grzegorz

Metoda

Wiedz też, bracie, że każda „metoda” (czy „reguła”, jeśli chcesz) i wszelkie inne działanie dlatego zostały ustalone i określone, ponieważ sami nie jesteśmy zdolni modlić się w naszym sercu w sposób czysty i skupiony. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Medytacja prowadzi

Modlitwa serca

Mówi Klimak: „Nocą oddawaj się głównie modlitwie (serca), mniej zaś psalmodii, w dzień natomiast czyń tak, jak siły ci na to pozwalają”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Stań w prawdzie przed samym sobą

Modlitwa serca

Kiedy obudzisz się, oddaj chwałę Bogu, wezwij Go na pomoc i od razu zacznij pierwszą czynność: modlitwę serca, praktykując ją w sposób czysty i nierozproszony, przez godzinę. W tym czasie umysł jest zazwyczaj bardziej spokojny i niezmącony. Nakazano nam bowiem składać

Rachunek sumienia

Zrób dokładny rachunek sumienia, jak spędziłeś miniony dzień, następnie połóż się, nie odrywając się od modlitwy, zgodnie ze słowami: „Pamięć o Jezusie niech zasypia z tobą”. Śpij pięć albo sześć godzin, a raczej, stosownie do długości nocy (tj. do różnej

Znak krzyża

Uczyń na sobie znak chwalebnego i życiodajnego krzyża, podobnie przeżegnaj swoje łoże i usiądź na nim. Myśl o przyszłej szczęśliwości i karach, o zmienności i złudzeniu rzeczy doczesnych, oczywiście o nagłej i powszechnej konieczności, jaką jest śmierć, o strasznym Sądzie po

Wolny od trosk

Stań się więc wolny od wszelkich trosk, myśli czy też jakichkolwiek wyobrażeń, pozostając w całkowitej czujności przez pół godziny, zgodnie z poleceniem: „Jeśli chcesz pozostać jedynie ze swym umysłem podczas modlitwy, pozbądź się wszystkiego innego, poza oddychaniem i pożywieniem”. (Kalikst i

Czyste myśli

Jeśli łzy nie nadejdą, siedź przez godzinę, skupiony zarówno na tych myślach jak i na modlitwie. Następnie wstań, uważnie zaśpiewaj „małą kompletę”, później usiądź ponownie, skup wszystkie swoje siły na modlitwie w sposób czysty i bez rozproszenia. (Kalikst i Ignacy

Próżność

Próżność przeszkadza duszy wzbudzać żal. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Święcenia kapłańskie wyrazem pychy?

Skrucha

Jeśli nie masz w sobie skruchy, to znak, że jesteś próżny. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Jak pojechałam do Cel…

Łzami okupić grzechy

Inny ojciec mówi: „Kto chce okupić swe grzechy, łzami je okupuje, a kto chce nabyć cnoty, za łzy je nabywa”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Zapowiedź opracowania na temat modlitwy Jezusowej „Pałacem Chrystusa jest serce”

Oczyszczenie

Przez dar łez zostajemy oczyszczeni z namiętności i skalania, i naszym udziałem stają się rzeczy dobre i zbawienne, zgodnie ze słowami Klimaka: „Jak ogień unicestwia trzcinę, tak czyste łzy – brud duszy i ciała”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)

Dar łez

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze daru łez, walcz i proś pokornym sercem, aby je uzyskać. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Pustynne szlaki. Serce pustyni – ostatnia książka ojca Jana Pawła Konobrodzkiego OSB

Skrucha

Niech myśl o tym, że jesteś bardziej grzeszny, niż wszyscy ludzie, przyniesie ci skruchę, żal i łzy. Pozostań przy niej, aż skrucha przyjdzie sama. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Trwali jednomyślnie na modlitwie – odcinek 2

Człowiek grzeszny

Z całej duszy uważaj, że jesteś bardziej grzeszny, niż wszyscy ludzie… (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Człowiek jest żebrakiem wobec Boga – odcinek 1

Pamięć o Sądzie

Wraz z modlitwą i innymi rzeczami, o których mówiliśmy, zachowaj także pamięć o Sądzie i zapłacie za dobre i złe czyny. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Wartości fundamentalne monastycyzmu

Wprowadź słowa modlitwy

Równocześnie z oddechem wprowadzaj słowa modlitwy, jak powiedział Hezychiusz: „Z oddechem swym złącz czujność oraz Imię Jezusa, a także szczere rozważanie o śmierci i pokorę: jedno i drugie, jak wiadomo, jest bardzo pożyteczne”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Komentarz do psalmu 39

Wzywanie na pomoc Pana

Gdy o zachodzie słońca wzywasz na pomoc Pana Jezusa Chrystusa, nieskończenie dobrego i potężnego, usiądź na swym łóżku, w cichej celi i bez światła, skup swój umysł, odwiedź go od naturalnego mu rozproszenia i błąkania się. Kieruj go powoli do wnętrza

Uwaga, która szuka modlitwy

Tak mówi św. Nil: „Uwaga, która szuka modlitwy, znajduje ją. Za uwagą bowiem podąża modlitwa, bardziej niż co innego. Dlatego należy o tę uwagę się starać”. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Monastyczny savoir-vivre

Postęp umysłu

Postęp umysłu to nie jest prosty wynik stosowania przedstawionej wyżej naturalnej metody, a więc oddychania i pozostawania siedzącym w cichym i ciemnym miejscu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Modlitwa Jezusowa to nie jest zaklęcie…

Czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa

Umysł otrzymuje postęp przez stałe, czyste i pełne skupienia wzywanie Jezusa Chrystusa, czynione z wiarą w sercu. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Rola sakramentów u mnichów

Łaska Boża

Jednak bardziej niż wskutek tych i wszelkich innych rzeczy, umysł czyni postępy w walce dzięki łasce Bożej. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi) Kobieta – ascetka? Wywiad z prof. Ewą Wipszycką