Siła pragnienia

Nie przedkładaj odpoczynku ciała nad pożytek duszy, myśląc, że odmawianie psalmów trwa długo i że pora jest późna. Zatrzymaj się w tym miejscu, w którym umysł został zniewolony. Jeśli zdarzy się to na końcu psalmu, znów zacznij go ochoczo od

Dostąpić łaski płynącej z modlitwy

Szatan sugeruje także, że pora jest późna, a modlitwa długa. Chce przez to wprowadzić pośpiech i zniechęcenie, i pozbawić nas skutków modlitwy. Przeciwstaw się jednak temu odważnie. Wtedy tym wolniej recytuj psalmy, aby przez rozważanie kolejnych wersetów dostąpić łaski płynącej z

Przebiegłość szatana

Gdy się modlisz lub śpiewasz Panu psalmy, zważaj na przebiegłość szatana. Podstępnie chce on bowiem odwieść duszę od treści modlitw… (Niketas Stetatos) Posłuchaj fragmentów z audiobooka „Modlitwa Jezusowa”

Marna jakość modlitwy

Jeśli jednak nie pojawiają się owoce działania Ducha Świętego, to marna jest jakość modlitwy, a jeśli marna jakość to długotrwały śpiew staje się wówczas zbędny. Mimo trudu ciała, większości nie przyniesie on pożytku. (Niketas Stetatos) Wznowienie płyty „Kompleta.

Jakość modlitwy

Gdzie widoczne są owoce działania Ducha Świętego, tam można mówić o jakości modlitwy. A gdzie jest jakość modlitwy przy śpiewie psalmów, tam jej długie trwanie staje się bardzo pożyteczne. (Niketas Stetatos) Poznaj historię modlitwy Jezusowej – audiobook już jest

Łzy skruchy

Smak łez skruchy jest tak słodki, że ci, którzy mają dar łez, zapominają nawet o pożywieniu ciała. Takie jest oddziaływanie modlitwy, jakiego dostępują dusze, które prawdziwie modlą się psalmami. (Niketas Stetatos)

Pragnienie dóbr

Gdy dusza żarliwie pragnie dóbr, które są przygotowane dla świętych, to skutki modlitwy natychmiast widać w jego oczach: pod działaniem Ducha, który jest źródłem światła, wylewa łzy skruchy. (Niketas Stetatos) Już jest nowy tom „Moraliów” św. Grzegorza Wielkiego –

Przestrzenie światła

Gdy dusza zostaje porwana ku przestrzeniom światła to staje się coraz bardziej oświecona i oczyszczona, cała wznosi się ku niebu i kontempluje piękno dóbr, jakie przygotowane są dla świętych. (Niketas Stetatos) Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie

Modlić się umysłem

Ktoś modli się umysłem, jeśli podczas modlitwy psalmami dokładnie zważa na sens zawarty w Piśmie Świętym i z niego czerpie wzniosłe myśli dla swego serca. Przez te myśli dusza zostaje porwana ku przestrzeniom światła. (Niketas Stetatos) Historia modlitwy Jezusowej [cz.3]

Wytrwałość i skupienie

Długie trwanie na śpiewie psalmów jest także bardzo ważne, jeśli kierują nim wytrwałość i skupienie. Tym jednak, co ożywia duszę i zapewnia pożytek, jest jakość tej modlitwy. Chodzi o to, by modlić się duchem i umysłem (zob. 1 Kor 14,15).

Zjednoczyć się ze Słowem

Czysta i duchowa modlitwa potrafi jednoczyć ze Słowem tego, kto nieprzerwanie się modli wspomagany przez Ducha Świętego i jego dusza zostaje obmyta łzami żalu, przepojona słodyczą skruchy oraz oświecona światłem Ducha. (Niketas Stetatos) Abba Mojżesz, niekłamany grzesznik – przeczytaj

Czysta i duchowa modlitwa

Nic tak nie umacnia więzi człowieka z Bogiem, jak czysta i duchowa modlitwa. (Niketas Stetatos) Niezbędnik do praktyki modlitwy Jezusowej – kliknij tutaj

Niewypowiedziane dobra

Tak i wy skosztujcie rozkoszy Jego niewypowiedzianych dóbr, jakie przygotował tym, którzy Go miłują. Udziela ich obecnie w sposób częściowy (zob. 1 Kor 13,12), stosownie do tego, ile kto może pojąć. W przyszłym wieku zaś otrzymamy je

Trzymajmy się drogi przykazań Bożych

Dlatego proszę was, bracia w Chrystusie, my także stanowczo trzymajmy się drogi przykazań Bożych, a nasze oblicza nie zapłoną wstydem. Każdemu, kto puka z uporem, otwiera On drzwi swojego Królestwa, a proszącemu daje Ducha prawego i świętego. Jest też niemożliwe, aby

Możemy znaleźć się jako niewierzący

Czy nasz Pan i Bóg nie powiedział w Świętej Ewangelii: Kto we Mnie wierzy, będzie dokonywał także tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni? (zob. J 14,12) Któż więc spośród nas ośmieli się powiedzieć: „Ja czynię

Troska o dobra przyszłe

Jesteśmy jednak mało zatroskani o dobra przyszłe, nawet nie żywimy wdzięczności za to, co już mamy. Stajemy się podobni do demonów, a prawdę mówiąc, nawet gorsi od nich. Jeśli zatem otrzymaliśmy więcej dobrodziejstw, zasługujemy na cięższą karę.

Cieszyć się wszelkimi dobrami

Oto, kim jest człowiek, do czego zostaliśmy stworzeni i do jakiego celu przeznaczeni. Po otrzymaniu kilku drobnych dobrodziejstw tu, na ziemi, dzięki naszej wdzięczności i dobrej woli względem Boga, tam, w wieczności, możemy cieszyć się wszelkimi dobrami. (Symeon Nowy Teolog) Zadanie

Z umiarem używać dóbr ziemi

Gdy z umiarem używamy dóbr ziemi, również nasza dusza bez przeszkód może torować drogę ku temu, co w górze i żywić się pokarmem duchowym, jaki otrzymuje od Ducha, według miary swego oczyszczenia i czynionych postępów. (Symeon Nowy Teolog) Historia modlitwy

Wolimy samą ziemię

Ogarnia mnie żal, moje serce spala się i roztapia z waszego powodu. Mamy bowiem Pana, który miłuje ludzi i jest niezmiernie hojny w swych dobrodziejstwach. Jedynie za wiarę w Niego, obdarza On łaskami przekraczającymi nasz rozum, zdolność słuchania i myślenia, a

Poza Bogiem nie ma oparcia

Poza Bogiem nie ma oparcia ani kresu, nie ma nic, co powstrzymałoby zagładę grzeszników. Stwórca zaś jest nieskończony i nieogarnięty. Powiedz, jeśli możesz, jakie będzie miejsce tych, którzy odłączyli się od Jego królestwa? (Symeon Nowy Teolog) Wprowadzenie do praktyki modlitwy

Zostawić ziemię i wszystko

Zlitujcie się zatem nad sobą i nad nami, którzy was kochamy, płaczemy nad wami i za was wylewamy łzy – tak bowiem nakazuje czynić nasz miłosierny i litościwy Bóg. Całą swą duszą wierzcie w Pana, zostawcie ziemię i wszystko, co

Poznanie duchowe

Niewidomym, który woła: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną (Mk 10,47)! jest ten, co modli się w sposób cielesny i nie doszedł jeszcze do poznania duchowego. Gdy jednak ów niewidomy odzyskał wzrok i ujrzał Pana, wówczas oddał Mu cześć, wyznając, że

Działanie Ducha Świętego

Kto żąda działania Ducha Świętego, zanim wypełnił przykazania, podobny jest do niewolnika na targu, który w chwili, gdy się go nabywa, domaga się, by spisano poświadczenie zarówno jego kupna, jak i wolności. (Symeon Nowy Teolog) wprowadzenie do modlitwy Jezusowej –

Uzdrowienie

Jeśli szukasz uzdrowienia, troszcz się o swoje sumienie i czyń to, co ci ono nakaże, a będziesz miał z tego pożytek. (Symeon Nowy Teolog) Abba Alonios i „Boża miara” – kolejny odcinek z serii „Zrozumieć Ojców Pustyni”

Dar Pana

Wiara jest darem Pana, ale leży też w naturze człowieka i podlega wolności naszego wyboru: nawet Scytowie i inni barbarzyńcy (zob. Kol 3,11) wierzą sobie nawzajem. (Symeon Nowy Teolog) Historia modlitwy Jezusowej [cz.1] – przeczytaj