Zwycięstwo wroga

Najpierw następują podszepty, później przystąpienie do nich, potem zgoda, zniewolenie, wreszcie namiętność powstająca z przyzwyczajenia i ciągłości. Na tym właśnie polega zwycięstwo wroga w walce z nami. (Filoteusz z Synaju) sentencje duchowe z „Filokalii” – przeczytaj

Złe myśli

Niemożliwe jest, aby człowiek, który oddaje się złym myślom, wolny był od grzechów w działaniu zewnętrznym. Podobnie niemożliwe jest, by ten, kto nie wykorzenia z serca złych myśli, nie przekształcał ich w złe uczynki. (Filoteusz z Synaju) Pierwszy w Polsce

Pamięć o Jezusie

Pamięć o Jezusie przynosi duchową światłość i największe dobra. (Filoteusz z Synaju) Historia i symbolika medalika św. Benedykta – NOWOŚĆ

Światło płomienia

Gdy rozpala się drwa, najpierw unosi się dym, dokuczliwy dla oczu. Później jednak ukazuje się światło płomienia, cieszące wzrok. Także uwaga, gdy jest nieustannie skupiona, początkowo zaczyna nam ciążyć. Kiedy jednak wzywasz Jezusa w modlitwie, oświeca On serce. (Filoteusz z Synaju)

Sumienie wzywa do skruchy

Sumienie wskazuje też, jak podnieść się z upadku, napomina upadłe serce i wzywa do skruchy, ukazuje środek zaradczy i przyjaźnie mu go podsuwa. (Filoteusz z Synaju) Modlitwa Jezusowa i historia medalika św. Benedykta – NOWOŚCI

Sumienie oskarża

W naszym wnętrzu, sumienie zwiastuje życie miłe Bogu. Surowo oskarża też duszę, gdy pogrąża się ona w grzechu. (Filoteusz z Synaju) Skorzystaj z MEGA PROMOCJI – podręcznik do modlitwy Jezusowej za 5 zł

Czystość sumienia

Z racji na swą czystość, sumienie wydaje stosowne, wyraźne i pewne osądy. Z tych właśnie powodów nie należy go oszukiwać. (Filoteusz z Synaju) Nowe e-booki – o acedii, osiem duchów zła i modlitwie

Nie stawiajmy oporu sumieniu

Nie stawiajmy oporu sumieniu, które mówi o tym, co służy zbawieniu i wskazuje, jak postępować; nieustannie też przypomina o naszych zadaniach i obowiązkach. Czyni to zwłaszcza wówczas, gdy zostaje oczyszczone za pomocą czynnej, skutecznej i starannej czujności umysłu. (Filoteusz z Synaju)

Asceza cielesna

Nie odrzucajmy trudów ascezy cielesnej. Jak bowiem zboże wyrasta z ziemi, tak też z tego wysiłku powstaje duchowa radość i doświadczanie dóbr. (Filoteusz z Synaju) „Doskonałość mnicha w pismach Doroteusza z Gazy” – NOWOŚĆ

Pamięć o Jezusie Chrystusie

Przyjdź też z pomocą duszy, rozważając o śmierci. Skup twój rozproszony umysł poprzez pamięć o Jezusie Chrystusie. Umysł bowiem, zwłaszcza nocą, ma zwyczaj rozjaśniać się w blaskach kontemplacji o Bogu i rzeczach niebieskich. (Filoteusz z Synaju)

Trud czuwania

Oddal przyjemności, podejmując trud czuwania. Bądź wstrzemięźliwy w spożywaniu pokarmów i napojów oraz umartwiaj ciało, aby przez to lżejszą stała się walka duchowa. W ten sposób wyświadczysz dobro jedynie sobie samemu. (Filoteusz z Synaju)

Święta metoda

Wszystkie myśli, które pochodzą z zewnątrz – odeprzyj, stosując uwagę umysłu. Te zaś, które wskutek nich rodzą się w twym wnętrzu, zwalczaj duchową i świętą metodą. (Filoteusz z Synaju) Chcesz praktykować modlitwę Jezusową? Weź udział w rekolekcjach „Oddychać Imieniem”

Kto pragnie świętości?

Kto więc pragnie świętości, powinien usilnie wzywać Pana i wielbić Go oraz gorliwie przemieniać słowa w czyny. Jeśli z mocą poskramia on swoje zmysły, które mogą szkodzić duszy, zmagania serca będą lżejsze dla jego rozumu. (Filoteusz z Synaju) „Filokalia. Teksty o

Mistyczne wznoszenie

Dzięki kontemplacji i mistycznemu wznoszeniu, serce staje się przestrzenią dla nieogarnionego Boga. (Filoteusz z Synaju) Motywatory Ojca Leona, czyli „Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha”

Uwaga i pokorna modlitwa

Podążajmy naprzód z pełną uwagą serca i czujnością duszy. Jeśli uwaga i pokorna modlitwa pozostają sprzęgnięte ze sobą na co dzień, podobne są do ognistego wozu Eliasza (2 Krl ,11), unosząc człowieka ku niebu. Co chcę przez to powiedzieć? Kto

Uderzenia fal

Gdy twoja modlitwa uśmierzy wszystkich wrogów, ponownie zważaj na umysł. Znowu bowiem nastąpią uderzenia fal liczniejsze od poprzednich, jedna po drugiej, miotając twoją duszą. Ale oto znów powraca Jezus, zbudzony przez swego ucznia i, jako Bóg, rozkazuje złym wiatrom (zob. Mt

Strzec umysłu

Z najwyższą uwagą strzeż swego umysłu. Kiedy rozpoznasz jakąś myśl, odrzucaj ją i zaraz pospiesznie wzywaj na pomoc Chrystusa. Gdy jeszcze nie skończysz mówić, słodki Jezus powie: „Oto jestem przy tobie, by cię wesprzeć”. (Filoteusz z Synaju) Modlitwa serca [cz.3] – Oczyszczenie

Królestwo Boże

Ustawicznie szukajmy królestwa niebios wewnątrz serca (zob. Mt 6,33). Jeśli tylko oczyścimy oko naszego umysłu, znajdziemy ukryte w nas ziarno gorczycy (zob. Łk 13,19), perłę (zob. Mt 13,45), zaczyn (zob. Mt 13,33) i wszystko inne. Dlatego też Pan nasz Jezus Chrystus

Zwierciadło duszy

W każdej godzinie i w każdej chwili strzeżmy więc gorliwie swego serca, zachowując je wolnym od myśli, gdyż one zaciemniają zwierciadło duszy. Zwierciadło to zaś nosi w sobie odbicie i promienny obraz Jezusa Chrystusa, który jest mądrością i mocą Boga Ojca.

Radosna pamięć o Bogu

Radosna pamięć o Bogu, a więc więź z Jezusem, połączona ze stanowczością serca i zbawienną surowością, niweczy wszelkie zniewolenie myśli, knowania, wyobrażenia i ciemne złudzenia. Udaremni wszystko, co niszczyciel zuchwale wystawia do walki przeciwko duszy, aby ją atakować i pochłonąć. Szybko

Doskonałość niespełniona

Gdy będziemy trzymać się Pana, wierzyć w Jego słowa i każdego dnia przyjmować to, co zsyła nam Opatrzność, wówczas nie będziemy daleko od Boga, pamiętając, że pobożność jest doskonałością wciąż niespełnioną, jak powiedział jeden z ludzi noszących Boga i

Przyjmijmy to, co zsyła nam Opatrzność

Każdego dnia przyjmijmy to, co zsyła nam Opatrzność. I cokolwiek nam ona przynosi, przyjmijmy z dziękczynieniem, radośnie i ochoczo. Przez to nauczymy się patrzeć jedynie na Boga, który rządzi światem według zasad swej mądrości. (Filoteusz z Synaju) Opaski z formułą

Skosztujmy miłosierdzia Jezusa

Skosztujmy niewymownego miłosierdzia Jezusa, które kazało Mu zstąpić na ziemię ze względu na nas. Gdy dusza dozna Jego słodyczy, wówczas zobaczy, jak dobry jest Pan. (Filoteusz z Synaju) Sztuka kierowania ludźmi [cz.4] – przeczytaj

Rozważajmy życie Jezusa

Rozważajmy życie Jezusa w ciele, abyśmy nasze wiedli w pokorze. Trzymajmy się też Jego Męki, byśmy mogli znieść utrapienia, starając się Go naśladować. (Filoteusz z Synaju) Coś dla kolekcjonerów i numizmatyków – monety z medalikiem św. Benedykta

Trzymać się Chrystusa

Ze wszystkich sił trzymajmy się Chrystusa, by obronić się przed tymi, którzy ustawicznie usiłują wyrwać Go z duszy. Dbajmy, aby Jezus nie odsunął się od nas ze względu na natłok myśli w naszym sercu. Nie jest zaś możliwe trzymać się