Mieć w myśli Chrystusa

Trzeba zatem, by wszyscy, kapłani, świeccy i mnisi, gdy tylko budzą się ze snu, mieli najpierw w myśli Chrystusa i pamiętali najpierw o Nim. Niech przedstawią Mu tę modlitwę jako początek wszelkiej myśli i jako swą ofiarę. Zanim pomyślą o

Pieczęć i znak wiary

Także ci, którzy są w świecie, niech praktykują modlitwę Imienia Jezus według możliwości. Niech trzymają się jej jako swej pieczęci i znaku wiary. Ona bowiem strzeże ich i uświęca, a także odpędza wszelką pokusę. (Św. Symeon z Tesalonik)

Modlitwa objawia miłość Chrystusa

Kapłani także niech oddają się tej modlitwie Imienia Jezus, jako dziełu apostolskiemu i głoszeniu Boga, ponieważ ona napełnia Bożym działaniem i objawia miłość Chrystusa. (Św. Symeon z Tesalonik)

Oddawać się wzywaniu Boga

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy przede wszystkim mnichów, ponieważ zostali oni po to ustanowieni i stąd są nieodzownie zobowiązani. Nawet jeśli zajęci są różnymi posługami, niech zawsze, zgodnie ze swą powinnością, usiłują oddawać się wzywaniu Boga i modlić się nieustannie do Pana.

Potrzeba każdemu modlitwy

Modlitwa Imienia Jezus dotyczy ona także ludzi, którzy zajęci są sprawami życia doczesnego, a także samych mnichów, jeśli nawet muszą pozostawać pośród zgiełku świata. Potrzeba jednak każdemu przypomnieć jego powinność, aby wszyscy: kapłani, mnisi i świeccy mieli przed sobą wzór tej

Modlitwa Imienia Jezus

Niech zatem każdy wierny ustawicznie mówi zarówno w swym umyśle jak i mową tę modlitwę Imienia Jezus. Gdy przebywa w domu i podczas podróży, kładąc się spać i wstając ze snu (zob. Pwt 6,6–7), gdy mówi lub coś czyni, niech

Zbawienie i życie

W Bożym Imieniu Jezusa Apostołowie czynili cuda i nauczali. Święty Ewangelista mówi: „Te rzeczy zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym” (J 20,31). Oto wiara, jaką się wyznaje. „Abyście też wierząc, mieli życie w Imię Jego” (J 20,31).

Wyznać wiarę i miłość

Trzeba zatem, by wszyscy wierni nieustannie wyznawali Imię Jezusa, gdyż w ten sposób wyznają wiarę i miłość wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa, od której nic nie powinno nas oddzielić. W ten sposób dostępują też łaski, jaka pochodzi od Jego Imienia. Jest

Znak naszej wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi znak naszej wiary, ponieważ jesteśmy chrześcijanami i tak się nazywamy. Świadczy, że jesteśmy z Boga, zgodnie ze słowami, które już przypominaliśmy: „Każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł

Jedyna droga zbawienia

Skutki modlitwy „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” są zawsze takie same. Jest ona jedyną drogą zbawienia, zgodnie ze słowami Apostoła: w nikim innym nie możemy być zbawieni (zob. Dz 4,12), i: „On jest Chrystusem, Zbawicielem

Miłosierdzie

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” napełnia Bożym miłosierdziem, albowiem prosimy w niej o miłosierdzie, Pan zaś jest miłosierny i litościwy dla wszystkich, którzy Go wzywają i weźmie w obronę tych, którzy wołają do Niego. Pokornym udziela ona

Boże światło

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” obdarowuje Bożym światłem, ponieważ Chrystus jest prawdziwą światłością: udziela On jasności i łaski tym, którzy Go wzywają, jak powiedziano: Niech jasność Pana Boga naszego będzie nad nami (Ps 89,17), i: Kto idzie

Wyzwolenie z grzechów

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” wyzwala  z grzechów, ponieważ ze względu też na nią powiedziano: Co rozwiążesz, będzie rozwiązane w niebie (Mt 16,19; 18,18.). Uzdrawia dusze i ciała, jak jest napisane: W imię Jezusa Chrystusa,

Źródło myśli duchowych

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” stanowi źródło myśli i zamysłów duchowych, gdyż kieruje się do Chrystusa: On zaś jest skarbcem wszelkiej mądrości i wiedzy i udziela owych darów tym, w których zamieszkuje. (Św. Symeon z

Zamieszkanie i obecność Chrystusa

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest zamieszkaniem i obecnością Chrystusa, gdyż On jest w nas, gdy o Nim pamiętam. Przez pamięć zaś zamieszkuje On w naszym sercu i napełnia je radością, jak powiedziano: Wspomniałem na

Oczyszczenie serca

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” oczyszcza serca, ponieważ wzywa i widzi Boga oraz czyni czystym tego, kto Go ogląda. Wypędza demony, bo w imię Jezusa były i są wypędzone wszystkie demony. (Św. Symeon z Tesalonik)

Wyznanie wiary

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest wyznaniem wiary, ponieważ Piotr, który złożył takie wyznanie (Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego), został nazwany błogosławionym (Mt 16,16–17.). Pobudza Ducha, bo nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:

Prośba

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” jest prośbą, ponieważ przez nią wypraszamy miłosierdzie Pana. Jest oddaniem siebie, ponieważ przez przyzywanie Chrystusa, ofiarujemy się Mu. (Św. Symeon z Tesalonik)

Droga do zbawienia

Modlitwa „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” pokornym udziela objawienia niebiańskich tajemnic i samego zbawienia. Zawiera w sobie drogę do zbawienia, którą stanowi Imię naszego Boga, Imię Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, jedyne, jakiego wzywamy w nas. W żadnym

Boska modlitwa

Owa Boska modlitwa, czyli wzywanie naszego Zbawcy słowami: „Panie, Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną” – jest prośbą, oddaniem siebie i wyznaniem wiary. Pobudza Ducha Świętego, udziela Bożych darów, oczyszcza serca i wypędza demony. Jest obecnością Jezusa

Pamięć o Męce Zbawiciela

Zbawczy głos mówi: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jest to więc pożyteczne dla mnichów, którzy nieustannie zachowują pamięć o Męce Zbawiciela. Każdego dnia należy być gotowym na przyjęcie świętego Sakramentu. (Kalikst

Codziennie przystępować do sakramentów Chrystusa

Święty Apollos mówi, że mnich, jeśli może, winien codziennie przystępować do sakramentów Chrystusa. Kto zaś oddala się od nich, oddala się od Boga. Jeśli natomiast często do nich przystępuje, to często przyjmuje Ciało Chrystusa. (Kalikst i Ignacy Ksantopuloi)

Ciało i Krew Pana i Boga

Nic tak nie prowadzi do oczyszczenia naszej duszy i nie przyczynia się do oświecenia umysłu, uświęcenia ciała, przemienienia obu przez Boga, do nieśmiertelności i raczej do odrzucenia namiętności i demonów, albo dokładniej mówiąc, do zjednoczenia oraz świętej i nadprzyrodzonej więzi,

Ogień

Modlitwą serca, czystą i niezmąconą jest ta, z której, jak się mówi, pojawia się ciepło w sercu, zgodnie ze słowami: Serce w mym wnętrzu rozgorzało i podczas mego rozważania zapłonął w nim ogień. Jest to ogień, jaki Pan Jezus Chrystus

Nieustanna modlitwa w sercu

Owa nieustanna modlitwa w sercu i to, co się z nią wiąże, nie dokonuje się w sposób prosty i przypadkowy, po krótkim i małym wysiłku, chociaż czasami u niektórych mogło się to zdarzyć przez niewypowiedziane zrządzenie Boże. Trzeba wiele czasu i