Miłować posłuszeństwo

Kto miłuje posłuszeństwo, ten uwalnia się od złych więzów istniejących w świecie, od trosk i namiętnych przywiązań, staje się gorliwy i stanowczy w dążeniu do celu – jeśli tylko znajdzie niezawodnego przewodnika. Gdy jest mu poddany i przez to umarł

Wieniec zwycięstwa

Kto wojuje według drugiego sposobu modlitwy, nigdy nie zazna pokoju ani też nie zdobędzie wieńca zwycięstwa. Podobny jest do człowieka, który walczy nocą: słyszy okrzyki wrogów, którzy zadają mu rany, ale nie może wyraźnie zobaczyć, kim oni są, skąd pochodzą

Walka

Kto wojuje według drugiego sposobu modlitwy, nigdy nie zazna pokoju ani też nie zdobędzie wieńca zwycięstwa. Podobny jest do człowieka, który walczy nocą: słyszy okrzyki wrogów, którzy zadają mu rany, ale nie może wyraźnie zobaczyć, kim oni są, skąd pochodzą

Drugi rodzaj modlitwy

Drugi rodzaj modlitwy ma następujące cechy: umysł odstępuje od rzeczy dostrzegalnych zmysłami, zważa na doznania, jakie przychodzą z zewnątrz i skupia wszystkie swe myśli, zapominając o marnościach. Zajmuje się niekiedy badaniem swoich myśli, innym razem kieruje uwagę na prośby, jakie zanosi

Podstępy diabła

Jeśli więc taki człowiek wiedzie życie samotne i całkowicie mu się oddaje, nie może uniknąć obłędu. A gdyby nawet nie popadł w chorobę, przez tę praktykę nie będzie mógł dojść do cnót i beznamiętności. Właśnie ten rodzaj uwagi zgubił tych,

Oznaki zbłądzenia

Własności pierwszego sposobu modlitwy są następujące: gdy ktoś do niej przystępuje, wznosi do nieba ręce i oczy a zarazem swój umysł. Wówczas tworzy Boże pojęcia, wyobraża sobie niebiańskie dobra, hierarchie aniołów i przybytki sprawiedliwych. Jednym słowem, podczas modlitwy skupia on w

Osiągnąć życie

Istnieją zatem, jak powiedzieliśmy, trzy sposoby uwagi i modlitwy. Własności każdego z nich należy wyłożyć, aby ten, kto pragnie przystąpić do ich praktykowania i osiągnąć życie, mógł wybrać najlepszy i nie narazić się na ryzyko, że nieświadomie opowiadając się za gorszym

Brama do życia i śmierci

Uwaga i modlitwa stanowią więc bramę do życia i śmierci. Jeśli modlitwę oczyścimy dzięki uwadze, stajemy się lepsi, jeżeli natomiast skalamy ją brakiem czujności, wiele tracimy. (Metoda świętej modlitwy i uwagi)

Uwaga i modlitwa

Uwaga i modlitwa ściśle się ze sobą jednoczą, podobnie jak dusza i ciało. Jeśli zabraknie jednego elementu, drugi nie może istnieć. Łączą się one w dwojaki sposób. Najpierw uwaga odpiera grzechy, będąc jakby strażnikiem i zwiadowcą. Następnie wkracza modlitwa, która natychmiast

Trzy sposoby modlitwy i uwagi

Istnieją trzy sposoby modlitwy i uwagi, przez które dusza wznosi się lub opuszcza: wznosi się wtedy, gdy stosuje te sposoby w odpowiednim czasie, opuszcza zaś, jeśli podejmuje je niewłaściwie i nie w porę. (Metoda świętej modlitwy i uwagi) Mistyka chorału

Wielkie dobra

Przez słowo Bożej mądrości dusza opowiada też każdemu o wielkich dobrach, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują (1 Kor 2,10). Zachęca wszystkich, aby poprzez wiele walk i łez, doszli do uczestnictwa w tych darach. (Niketas Stetatos) Proces badania

Stopnie

Kiedy jednak poprzez nawrócenie i skruchę, oczy duszy zostaną odsłonięte, widzi ona w sposób czysty, słyszy dzięki poznawaniu i pojmuje rozumem. W swym sercu ustanowił stopnie (Ps 83,6), po których wznoszą się myśli. Wtedy zaczyna doświadczać ich słodyczy i osiąga coraz

Widzenie duszy

Ziemski umysł napełnia niewiedza, która staje się głęboką i nieprzejrzystą mgłą, zakrywającą widzenie duszy. Okrywa ona ciemnościami i mrokiem jej zdolność pojmowania rzeczy Bożych i ludzkich. Przeszkadza też wytężać wzrok ku promieniom Boskiego światła, albo cieszyć się dobrami, których ani oko nie

Zasłona

Uchyl zasłony sprzed oczu moich, a będę rozważać cuda Twego prawa (Ml 3,20) – tak woła do Boga ten, kto zakryty jest jeszcze mgłą trosk doczesnych. (Niketas Stetatos) „Wskrzeszenie Łazarza w teologii i ikonografii średniowiecza” – NOWOŚĆ

Odzyskać obraz Stworzyciela

Im bardziej dusza – poprzez oczyszczenie – przyjmuje jaśniejące promienie słońca sprawiedliwości, które odsłaniają i objawiają jej naturalne piękno, tym więcej też dokłada ona trudów ascezy, aby dojść do większego oczyszczenia. W ten sposób, będąc czystą, pragnie poznać chwałę otrzymanego daru,

Trudy ascezy

Gdy dusza jest całkowicie oczyszczona poprzez żarliwe podejmowanie nieustannych trudów ascezy, zostaje oświecona Bożym światłem. Powoli zaczyna też, w sposób naturalny, widzieć piękno, jakie Bóg jej dał od początku i wzrasta w miłości do swego Stwórcy. (Niketas Stetatos) Komentarz do Księgi

Mistyczna teologia Słowa

Należy wznosić się od ascezy czynnej do naturalnej kontemplacji stworzenia, od niej zaś ku mistycznej teologii Słowa, by w niej odpocząć od wszelkich form ascezy cielesnej. Wówczas bowiem jesteśmy wyżej, niż poniżenie ciała, otrzymujemy też jasne poznanie, jakie pochodzi z prawdziwego

To, co wyższe

Zgodnie z porządkiem i stopniami życia oddanego mądrości, na wszelki sposób musimy podążać naprzód i wznosić się gorliwie ku temu, co wyższe. Wciąż bowiem znajdujemy się w drodze do Boga i nigdy nie zatrzymujemy się w postępie ku dobru. (Niketas

Ruch umysłu ku Bogu

Modlitwę określa się jako nieustanny ruch umysłu ku Bogu. Jej dziełem jest skierowanie duszy ku sprawom Bożym. Cel zaś – to przylgnięcie myśli do Boga, by stać się z Nim jednym duchem, jak określa to i mówi Apostoł (zob. 1

Tajemnica modlitwy

Tajemnica modlitwy nie dopełnia się w określonym czasie i miejscu. Jeśli ustalasz dla niej godziny, chwile lub miejsca, wówczas próżny staje się pozostały czas, poświęcony innym zajęciom. (Niketas Stetatos) Jak wyleczyć się z acedii – duchowej depresji [cz.2] –

Zostawić modlitewny dar

Jeśli śpiewasz pieśń modlitwy dla Boga i przybywa brat, pukając do drzwi twojej celi, nie przedkładaj dzieła modlitwy nad miłość i nie zaniedbuj brata, który puka. Nie byłoby to miłe Bogu, który pragnie życzliwej miłości, a nie ofiary modlitwy (zob.

Ciągła modlitwa

Ktoś może oddawać się zawsze modlitwie, gdy w wielkim spokoju i pobożności skupia swoje myśli poddając je rozumowi, gdy wnika w głębokości Boga, starając się tam dostąpić słodyczy kontemplacji. Kiedy jednak zabraknie duchowego wyciszenia, staje się to niemożliwe. By osiągnąć ciągłą

Nieprzerwana modlitwa

Wiedz na pewno, że nieprzerwana modlitwa to ta, która nigdy nie ustaje w duszy, przez cały dzień i noc. Nie musi wyrażać się na zewnątrz wzniesieniem rąk, nieruchomością ciała czy też dźwiękiem głosu. Ci, którzy potrafią to pojąć, wiedzą, że

Siła pragnienia

Nie przedkładaj odpoczynku ciała nad pożytek duszy, myśląc, że odmawianie psalmów trwa długo i że pora jest późna. Zatrzymaj się w tym miejscu, w którym umysł został zniewolony. Jeśli zdarzy się to na końcu psalmu, znów zacznij go ochoczo od

Dostąpić łaski płynącej z modlitwy

Szatan sugeruje także, że pora jest późna, a modlitwa długa. Chce przez to wprowadzić pośpiech i zniechęcenie, i pozbawić nas skutków modlitwy. Przeciwstaw się jednak temu odważnie. Wtedy tym wolniej recytuj psalmy, aby przez rozważanie kolejnych wersetów dostąpić łaski płynącej z